2021.gada 25. jūlijs

Jēkabs, žaklīna

Jēkabpils dome piešķir finansējumu pašvaldības ielu remontam un uzturēšanai

Jēkabpils dome piešķir finansējumu pašvaldības ielu remontam un uzturēšanai

17.jūnija Jēkabpils pilsētas domes sēdē deputāti piešķīra finansējumu tāmē “Pašvaldības ielu remonts un uzturēšana” vairākiem mērķiem, informē Jēkabpils pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa.

Dome piešķīra finansējumu gājēju un velosipēdistu celiņu infrastruktūras atjaunošanai Pils rajonā, Jēkabpilī - ielu apgaismojuma izbūvei 21050,00 euro; papildus būvdarbu veikšanai objektā “Rīgas ielas posma no Daugavpils ielas līdz pilsētas robežai atjaunošana, Jēkabpilī” 11840,00 euro; papildus būvdarbu veikšanai objektā “Palejas ielas pārbūve, Jēkabpilī” 5510,00 euro; kā arī būvniecības ieceres dokumentu izstrādei un autoruzraudzībai (Mežrūpnieku ielas ietves izbūve, Pļaviņu ielas posma pārbūve un Madonas ielas mikrorajona pārbūve, Jēkabpilī) 8740,00 euro. Nākošajos 2021.gada budžeta grozījumos iekļaut minēto finansējumu tāmē “Pašvaldības ielu remonts un uzturēšana”.

Jēkabpils pilsētas attīstības programmas 2020. – 2026.gadam Investīciju plānā kā viena no aktivitātēm ir plānota “Gājēju un velo infrastruktūras attīstība, Jēkabpilī” projekta “Jēkabpils pilsētas satiksmes infrastruktūras atjaunošana un pārbūve” ietvaros.

Lai nodrošinātu mazāk aizsargāto satiksmes dalībnieku drošu pārvietošanos no Pils mikrorajona uz Varoņu ielu, šogad tika uzsākta gājēju un velosipēdistu celiņu infrastruktūras atjaunošanas Pils rajonā, Jēkabpilī tehniskās dokumentācijas izstrāde un budžetā paredzēts finansējums 55000,00 euro apmērā būvdarbu veikšanai. Lai varētu pieteikties valsts aizņēmumam saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.104 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”, vienlaicīgi ar gājēju un velosipēdistu celiņu infrastruktūras atjaunošanu Pils rajonā, Jēkabpilī nepieciešams veikt arī ielu apgaismojuma izbūvi šajā posmā. Nepieciešamais finansējums ielu apgaismojuma izbūvei un tehniskās dokumentācijas izstrādei 21050,00 euro.

Veicot būvdarbus objektā “Rīgas ielas posma no Daugavpils ielas līdz pilsētas robežai atjaunošana, Jēkabpilī”, tika konstatēts ielas posms ar neatbilstošas nestspējas grunti. Lai veiktu atbilstošus būvdarbus iepriekšminētajā objektā, nepieciešams papildus finansējums 11840,00 euro apmērā. Savukārt veicot būvdarbus objektā “Palejas ielas pārbūve, Jēkabpilī”, tika konstatēts, ka nepieciešams veikt papildus darbus centralizētās sadzīves kanalizācijas tīklu sistēmā un centralizētā ūdensvada tīklu sistēmā, papildus nepieciešams finansējums 5510,00 euro apmērā.

Saskaņā ar veiktā iepirkuma “Būvniecības ieceres dokumentu izstrāde un autoruzraudzība, Jēkabpilī” (Mežrūpnieku ielas ietves izbūve, Jēkabpilī, Pļaviņu ielas posma pārbūve, Jēkabpilī, Madonas ielas mikrorajona pārbūve, Jēkabpilī), nepieciešamais finansējums 28740,00 euro, budžetā plānots finansējums 20000,00 euro apmērā, papildus nepieciešams finansējums 8740,00 euro.

Atstājiet komentāru