2021.gada 25. jūlijs

Jēkabs, žaklīna

Pieejams Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2020. gada publiskais pārskats

Pieejams Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2020. gada publiskais pārskats

Jēkabpils pilsētas domes 2021. gada 17.jūnija sēdē ar domes lēmumu Nr.221 (protokols Nr.12, 6.§) tika apstiprināts “Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2020. gada publiskais pārskats”, Jēkabpils pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa.


Publiskais pārskats ir ikgadēja atskaite sabiedrībai par pašvaldības paveikto. Tas ietver vispārējo statistiku par pilsētas attīstības tendencēm, pašvaldības budžeta izpildi, īstenotajiem un plānotajiem projektiem, paveikto sociālajā sfērā, izglītībā, kultūrā, kā arī citās jomās.

Ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības publisko pārskatu var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.jekabpils.lv sadaļā „Pašvaldība” vai šeit https://www.jekabpils.lv/lv/media/5290/download .

Atstājiet komentāru