2021.gada 20. aprīlis

Mirta, Ziedīte

Jēkabpils dome piešķir finansējumu reliģiskajām organizācijām

Jēkabpils dome piešķir finansējumu reliģiskajām organizācijām

25.marta Jēkabpils pilsētas domes sēdē deputāti nolēma piešķirt 800 eiro pilsētas reliģiskajām organizācijām, liecina informācija Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājaslapā.

Līdzekļi piešķirti: Jēkabpils Svētā Miķeļa evaņģēliski luteriskai draudzei; Latvijas Pareizticīgās baznīcas Jēkabpils Svētā Gara vīriešu klosterim; Jēkabpils Vecticībnieku draudzei; Jēkabpils Baptistu draudzei; Krustpils Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu draudzei; Krustpils evaņģēliski luteriskai draudzei; Krustpils Svētā Nikolaja pareizticīgo draudzei; Jēkabpils Romas katoļu draudzei un Jēkabpils Vissvētās Dievmātes Patvēruma pareizticīgo draudzei. 

Jēkabpils pilsētas domē ir pieņemts Tradicionālo konfesiju konsultatīvās komisijas nolikums, kas ir apstiprināts ar Jēkabpils pilsētas domes 20.06.2013. lēmumu Nr.247 un noteikts Tradicionālo konfesiju konsultatīvās komisijas sastāvs. Tradicionālo konfesiju konsultatīvai komisijai ir sava budžeta tāme, kur 7200, eiro paredzēti reliģiskām organizācijām, katrai 800 eiro.

Atstājiet komentāru