2021.gada 22. janvāris

Austris

SIA JK Namu pārvalde: Lai dzīvoklī būtu tīrs gaiss, jābūt sakārtotai ventilācijai

SIA JK Namu pārvalde: Lai dzīvoklī būtu tīrs gaiss, jābūt sakārtotai ventilācijai

Ikdienā mēs reti aizdomājamies par to, kāds gaiss ir mūsu dzīvokļos, kuros pavadām lielāko daļu sava laika. Gaisam jābūt kvalitatīvam jeb tīram, un to palīdz nodrošināt ventilācijas sistēma (attēlā - ventilācijas kanāli).

Ar ventilācijas palīdzību tiek izvadīti kaitīgie izdalījumi un tiek pievadīts tīrs gaiss, lai telpās būtu normāli sanitāri higiēniskie apstākļi. Tāpēc ir svarīgi, lai ventilācijas sistēma būtu uzturēta kārtībā. Jēkabpilī šo darbu, ventilācijas sistēmu sakārtošanu, jau ilgus gadus veic Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība, kurā strādā pieredzējušais Alfrēds Strumpe. Darbs ir gan bīstams, gan arī sarežģīts, prasa zināmu veiklību, jo šahtas ir šauras, turklāt bieži vien strādāšanu apgrūtina tajās esošie interneta un televīzijas kabeļi. 

Alfrēds Strumpe stāsta, ka ventilācija palīdz izvadīt no ēkas lieko mitrumu, kas bojā ēkas konstrukcijas, kā arī nodrošina mājas iemītniekus ar elpošanai nepieciešamo skābekli un izvada no tās ūdens tvaikus un oglekļa dioksīdu. Savukārt nepietiekama ventilācija rada paaugstinātu mitrumu telpās un ir iemesls dažādām slimībām.  

Tīri ventilācijas kanāli ir svarīgi arī no ugunsdrošības viedokļa: netīrītu ventilācijas kanālu dēļ ugunsgrēks bieži vien izplatās uz augšējiem stāviem un jumtu. Pēc Ugunsdrošības noteikumiem dabiskās ventilācijas kanāls jātīra un jāpārbauda ne retāk kā reizi piecos gados. 

Alfrēds Strumpe norāda, ka aktīvākais ventilācijas sistēmu tīrīšanas laiks ir rudens. Alfrēds kopā ar mācekli Pēteri Ģiedri Jēkabpilī ir vienīgie, kuri tās tīra: laika gaitā ventilācijas sistēmas kļūst netīras, tiek piegružotas, piemēram, ar koku lapām. Tāpat tajās tiek atrasti beigti putni. Tas viss ventilācijas sistēmai traucē pildīt savas funkcijas. Jāpiebilst, ka dabiskās ventilācijas sistēmas ir aptuveni 70 procentiem padomju gados celto dzīvojamo ēku, un laika gaitā tās ir pilnveidotas, piemēram, ar virtuves nosūcējiem un ventilatoriem vannas istabās un tualetēs. 

Namu pārvaldei ir sadarbība ar Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību, kura nodrošina ventilācijas sistēmu tīrīšanu Namu pārvaldes apsaimniekotajām mājām. Ilgus gadus ventilācijas sistēmas daudzdzīvokļu mājās netika uzturētas atbilstošā kārtībā, taču pēdējā laikā Namu pārvalde aktīvi darbojas, lai tās sakārtotu. Ja iedzīvotāji vēlas, lai viņu mājā tiktu iztīrīta ventilācijas sistēma, viņi var vērsties Namu pārvaldes avārijas dienestā (tālr.652 32402, 29406016), un aicinām to darīt laicīgi, pavasarī vai vasarā, lai būtu iespējams saplānot darbus. 

Tāpat aicinām parūpēties par to, lai jūsu dzīvoklim būtu uzstādīti kvalitatīvi logi un veikta to sānu malu iekšējā un ārējā apdare, kā arī apdare zem palodzes, tādējādi nodrošinot, ka logs pasargā no mitruma un aukstuma iekļūšanas, neradot telpās pelējumu. 

Tikai sadarbojoties mēs varam radīt drošu un sakārtotu vidi!


Iveta Skolniece,
SIA JK Namu pārvalde sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto: SIA JK Namu pārvalde

Atstājiet komentāru