2021.gada 24. janvāris

Eglons, Krišs, Ksenija

Jēkabpilī notiek Zvaigžņu ielas pārbūve (FOTO)

Jēkabpils pilsētas pašvaldības Būvniecības nodaļa informē, ka aktīvi norit Zvaigžņu ielas pārbūve Jēkabpilī. Pārbūves darbus, saskaņā ar iepirkuma līgumu, veic SIA “Ošukalns”.  Pārbūve tiek veikta projektā “Infrastruktūras izbūve industriālās teritorijas sasniedzamības un attīstības nodrošināšanai Jēkabpilī”. Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu pilsētā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldības attīstības programmā noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz komersantu vajadzībām.

Projekta ietvaros plānota Zvaigžņu ielas seguma un inženiertīklu pārbūve, esošā ūdensapgādes tīkla pārbūve un jauna ūdensvada posma izbūve komercdarbības teritorijā.

Pašlaik ir veikta Zvaigžņu ielas asfalta seguma un betona plātņu demontāža, projektā paredzēto koku un krūmu zāģēšana, tiek veikta grāvju rakšana un aktīvi rit priekšdarbi, lai varētu uzsākt inženierkomunikāciju izbūvi.

Plānotais projekta īstenošanas termiņš ir līdz 2021. gada jūlijam.

Projekta sadarbības partneris ir SIA “Jēkabpils ūdens”, ar kuru 2019.gada 15.martā ir noslēgts sadarbības līgums par projekta “Infrastruktūras izbūve industriālās teritorijas sasniedzamības un attīstības nodrošināšanai Jēkabpilī” īstenošanu.

Būvuzraudzību nodrošina SIA "Jurēvičs un partneri" būvuzraugs Ingus Asarīts.

Projekta kopējās izmaksas ir 1 093 830,86 EUR, no kurām Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums ir 500 000,00 EUR, valsts budžeta dotācija 137 879,96 EUR, pašvaldības finansējums 455 950,90 EUR, t.sk., neattiecināmās izmaksas 29 314,45 EUR.

Avots: jekabpils.lv

Atstājiet komentāru