2020.gada 29. septembris

Miģelis, Mihails, Miķelis, Miks, Mikus

Aicina Jēkabpilī, Brīvības ielas un tai piegulošo ielu ēku īpašniekus iesniegt pieteikumus māju fasāžu atjaunošanai

Aicina Jēkabpilī, Brīvības ielas un tai piegulošo ielu ēku īpašniekus iesniegt pieteikumus māju fasāžu atjaunošanai

JJēkabpils pilsētas pašvaldība turpina jau iepriekš aizsākto iniciatīvu un aicina Jēkabpilī, Brīvības ielas posma (no Zaļās ielas līdz Vienības ielas lokveida aplim)  un tai piegulošo ielu- Pasta, Viestura, Jēkaba, Akmeņu, Katoļu, M.Lutera ielas ( ielu krustojumi līdz Pormaļa ielai t.i. pilsētas vēsturiskajā centra zonā) ēku īpašniekus izskatīt iespēju veikt ēkas fasādes publiskās daļas atjaunošanu, atjaunojot krāsojumu.
Lai varētu veikt šos darbus, ir noslēgts līgums starp pašvaldību un Pils rajona namu pārvaldi par ēkas fasāžu publiskās daļas atjaunošanu. Pašvaldība finansēs krāsas iegādi un darba izmaksas par krāsošanu.

Ja Brīvības ielas vai tai piegulošās ielas (uzskaitīts 1.rindkopā) ēku īpašnieks vēlas izmantot iespēju veikt ēkas fasādes publiskās daļas atjaunošanu, atjaunojot krāsojumu, noteikta šāda kārtība:

Ēkas īpašnieks saskaņo krāsu toni pēc pieejamā krāsu kataloga Jēkabpils pilsētas pašvaldības Teritorijas plānošanas nodaļā, Jēkabpilī, Jaunā ielā 31c (7.kab.), (iesniegums/veidlapa).
Ēkas īpašnieks iesniedz iesniegumu Jēkabpils pilsētas pašvaldībā (Brīvības ielā 120), Vienas pieturas aģentūrā, par ēkas fasādes publiskās daļas atjaunošanu savā īpašumā esošajai ēkai, norādot adresi un pievienojot krāsu toņa saskaņojumu. Iesniegums jāadresē SIA “Pils rajona namu pārvalde”.
Pils rajona namu pārvalde izvērtē iesniegumus un apseko īpašumus, par kuriem saņemti iesniegumi.
Pils rajona namu pārvalde veic izvērtējumu, sagatavo materiālu un darbu izmaksu tāmi, saskaņo to ar pašvaldības atbildīgo speciālistu.
Ēkas īpašnieks sagatavo ēkas fasādes publisko daļu krāsošanai, attīrot to no vecās krāsas.
Pils rajona namu pārvaldei veic materiālu iegādi un veic ēkas fasādes atjaunošanas darbus (krāso).
Aicinām ēku īpašniekus iesniegumus par fasāžu atjaunošanu iesniegt Jēkabpils pilsētas pašvaldībā līdz š.g. 30.septembrim (ieskaitot)!

Informāciju sagatavoja:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Pašvaldības īpašumu nodaļa un Sabiedrisko attiecību nodaļa

Atstājiet komentāru