2020.gada 9. jūlijs

Asna, Asne, Zaiga

Jēkabpils dome apstiprina budžeta grozījumus bez līdzekļu atlikuma

Jēkabpils dome apstiprina budžeta grozījumus bez līdzekļu atlikuma

21.maijā Jēkabpils pilsētas domes sēdē apstiprināja Jēkabpils pilsētas domes saistošos noteikumus Nr.13 „Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 23.01.2020. saistošajos noteikumos Nr.4 "Par Jēkabpils pilsētas budžetu 2020.gadam””, portāla Radio1.lv redakciju informēja Jēkabpils pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa. 

Deptuāti apstiprināja Jēkabpils pilsētas 2020.gada pamatbudžetu: ieņēmumi 40 828 244 eiro, izdevumi 73 335 584 eiro, aizņēmumu saņemšana kopsummā 26 854 736 eiro, aizņēmumu atmaksa kopsummā 2 266 277 eiro, līdzdalību komersantu pašu kapitālā 110 354 eiro, līdzekļu atlikums uz 01.01.2020.g. 8 029 235 eiro, līdzekļu atlikums uz 01.01.2021.g. 0,00 eiro. 

Domes priekšsēdētājs A.Kraps: “Uzskatu, ka pilsētai jāturpina attīstīties. Nauda pilsētas budžetā nav jākrāj, bet jāiegulda uzņēmjdarbībā, lai pelna uzņēmēji un tiek "sildīta" ekonomika, nevis nauda izmaksāta pabalstos. Arī valsts līmenī diskusijās par dzīvi pēc pandēmijas tiek uzsvērts, ka šobrīd ļoti būtiska loma ir ekonomikas «sildīšanai», tādēļ ir svarīgi, lai valsts un pašvaldības šajā laikā īstenotu iesāktos projektus, nevis tos bremzētu. Jēkabpilij jāturpina iet uz attīstību, ekonomikas sildīšana dos vairāk darbavietu un izaugsmi, labklājību pilsētai. Sekoju līdzi katru mēnesi tam, kādi dati ir par naudas ieņēmumiem no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un pagaidām viss vismaz līdz gada beigām izskatās samērā stabili. Ir vesela virkne projektu, kurus esam gatavi uzsākt pēc 1.jūlija. Protams, skatīsimies un vērtēsim katru soli, pirms veikt  lielus projektus.“ 

Veicot budžeta grozījumus, izdevumu sadaļā iekļauti papildinājumi dažādām aktivitātēm. Ņemot vērā 12.05.2020. Ministru kabineta noteikumus Nr. 278 “Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”, pilsētas pašvaldības budžetā plānots finansējums projektu īstenošanai ar pašvaldības līdzfinansējumu 25% apmērā un Valsts kases aizņēmumu 75% no projektu kopsummas 2020.gadā šādiem projektiem:  

"Jēkabpils pilsētas satiksmes infrastruktūras atjaunošana un pārbūve" īstenošanai: tajā skaitā Ābeļu ielas, Liliju ielas posma, Tīruma ielas posma, Kaļķu ielas posma, Dzirnavu ielas posma, Ļaudonas ielas un Medņu ielas atjaunošanai, Jēkabpilī;  Līvānu ielas posma no Ezera ielas līdz Daugavpils ielai un Kurzemes ielas posma no Jāņa Raiņa ielas līdz Ventas ielai, Jēkabpilī, pārbūvei; Viestura ielas posma no Neretas ielas līdz Mežaparka veloceliņam pārbūvei, Jēkabpilī, gājēju un velo infrastruktūras attīstībai, Jēkabpilī;  273610 eiro, 

"Palejas ielas pārbūve, Jēkabpilī" īstenošanai, 409089 eiro, 

"Aldaunas ielas pārbūve, Jēkabpilī" īstenošanai, 318727 eiro, 

"Rīgas ielas posma no Daugavpils ielas līdz pilsētas robežai atjaunošana, Jēkabpilī" īstenošanai, 207 600 eiro. 

"Administratīvās ēkas pārbūve par viesnīcu Andreja Pormaļa ielā 106, Jēkabpilī" īstenošanai 1074760 eiro. 

No pašvaldības budžeta līdzekļiem papildus iekļauts finansējums šādām aktivitātēm: 

papildus finansējums ielu apgaismojuma ikdienas apkalpošanai un remontam 50000 eiro, 

Jēkaba, Tīruma, Dzirnavu, Tilta ielas posmu izgaismošanai, t.sk. projektēšanas un izbūves darbiem 23700 eiro, 

skeitparka izbūvei, atpūtas laukuma ar labiekārtojuma elementiem jaunbūvei Filozofu ielā 15 un vingrošanas un trenažieru laukuma jaunbūvei Viestura ielā 1 un Filozofu ielā 15, Jēkabpilī" 135000 eiro, 

finansējums Rīgas ielas žoga (270 m garumā) metāla karkasa izbūvei un apstādījumiem 30207 eiro, 

finansējums peldošās strūklakas izgatavošanai un montāžai 17787 eiro. 

Finansējums bīstamo koku izzāģēšanai Strūves ielā, Jēkabpils pilsētas kapos, Mežaparkā un Zaļajā ielā,  

16 000 eiro, tajā skaitā 5000 eiro no Dabas resursu nodokļa līdzekļiem. 

Finansējums Dzīvnieku patversmes un Jēkabpils pilsētas kapsētas uzturēšanai 11989 eiro. 

Dažādu remontdarbu veikšanai pašvaldības īpašumos, tajā skaitā Rīgas ielā 150, A.Pormaļa ielā 11 un  Brīvības ielā 258A, Jēkabpilī 70 000 eiro. 

Finansējums datortīkla izbūve Rīgas 150, Jēkabpilī 5412 eiro. 

Finansējums dzīvojamās mājas jumta nomaiņas daļējai izdevumu segšanai Celtnieku ielā 7, Jēkabpilī 3500 eiro. 

Papildus finansējums dzīvojamās mājas Lielā ielā 22A, Jēkabpilī 1.stāva pārbūvei 14500 eiro. 

Finansējums esošo kabeļu čaulošanai, t.sk. tehniskās shēmas izstrādei stāvlaukumu jaunbūvēs Neretas ielā un Viesītes ielā, Jēkabpilī 11090 eiro. 

Finansējums aizsardzības līdzekļu iegādei sakarā ar COVID 19 ārkārtas stāvokli 9437 eiro. 

Finansējums piemaksu nodrošināšanai ārkārtas situācijas laikā darbiniekiem, kuri ir tiešā kontaktā ar iedzīvotājiem, saistībā ar paaugstināta riska un slodzes apstākļiem saistībā ar koronavīrusa "Covid-19" uzliesmojumu un seku novēršanu 6628 eiro. 

Jēkabpils 3.vidusskolas jumta remonta uzsākšanai 35000 eiro. 

Jēkabpils 3.vidusskolai, finansējums datortehnikas atjaunošanai mobilā datoru klasē izglītības standarta prasību nodrošināšanai 7956 eiro 

Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolai , fasādes remontam Brīvības ielā 198,  9300 eiro, kā arī trīs mācību telpu remontam 5700 eiro. 

Pirmsskolas izglītības iestādēm kopumā 20 000 eiro (tajā skaitā finansējums āra rotaļu laukumu labiekārtošanai Meža ielā 12, finansējums bērnu garderobes skapīšu atjaunošanai divās grupās  un citiem PII mērķiem) 

Jēkabpils Valsts ģimnāzijai, finansējums mācību aprīkojuma, mācību līdzekļu iegāde mācību priekmšmetam "Dizains un tehnoloģijas 7-9.klasei " un mācību priekšmetam "Sports" 11138 eiro 

Jēkabpils Valsts ģimnāzijai, finansējums granulāta kasītāja un granulāta izglīdzināšanas kombinētā agregāta iegādei futbola stadiona uzturēšanai 7500 eiro 

Krustpils kultūras namam, finansējums tuvās distances  platleņka  projektora iegādei un uzstādīšanai Lielajā zālē 7000 eiro 

Krustpils kultūras namam, finansējums lustru pacelšanas un nolaišanas vinču mehānismu nomaiņai 7193 eiro 

Papildus finansējumu bija iespējams piešķirt, jo izveidojās plānoto līdzekļu ekonomija vairākās pozīcijās, ta. sk. no procentu maksājumiem par aizņēmumiem, Skolēnu Dziesmu un deju svētku plānotajiem līdzekļiem, iepirkumu rezultātā precizētas summas dažādiem būvniecības darbiem, precizēts finansējums tehniskās dokumentācijas izstrādei pēc nepieciešamības.

Atstājiet komentāru