2020.gada 9. jūlijs

Asna, Asne, Zaiga

Jēkabpilī, Zaļās ielas posmā SIA “Ošukalns” veic atkārtotu asfaltseguma ieklāšanu (FOTO)

Šodien 25.maijā, piedaloties Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājam Aivaram Krapam, Pilsētvides departamenta direktoram Raitam Sirmovičam, SIA “Ošukalns” atbildīgajiem speciālistiem, kā arī vietējo mediju pārstāvjiem, Zaļās ielas posmā virzienā no Pasta ielas uz Pormaļa ielu tika veikta asfalta seguma maiņa, Radio1.lv redakciju informēja Jēkabpils pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa. "Jau marta beigās informēju, ka uzņēmumam SIA “Ošukalns” būs jāveic atkārtota asfaltseguma ieklāšana Zaļās ielas posmā virzienā no Pasta ielas uz Pormaļa ielu. Kā zinām pēc Pasta un Neretas ielu urbto paraugu testēšanas rezultātiem Zaļajā ielā šī bija vieta, kurā tika konstatēts lielākās atkāpes no pieļaujamām normām- nepieciešamo 16cm vietā urbtajos paraugos tika fiksēti 13,5cm. Lai pārliecinātos par kvalitatīvu Pasta ielas projekta izpildi, uzņēmējs par saviem līdzekļiem šodien ir noņēmis vienu asfalta seguma joslu konkrētajā posmā līdz šķembu slānim. Klātesot atbildīgajiem speciālistiem veicām mērījumus arī otrajai brauktuves joslai  un tajā neatbilstības netika konstatētas. Attiecīgi uzņēmējam būs jāveic tika vienas joslas asfalta seguma maiņu. Kopumā ceru, ka līdz jūnija beigām tiks sakārtota visa dokumentāciju un šo projektu varēs nodot,” notiekošo komentē Jēkabpils domes priekšsēdētājs Aivars Kraps.

Kā jau iepriekš informēts, janvāra sākumā Pasta un tai piegulošajās ielās (Zaļajā ielā un Katoļu ielā) tika veikti četri urbumi. Neretas iela tika veikti divi urbumi – pie satiksmes pārvada pāri Kļavu ielai un pie Neretas un Dolomīta ielu lokveida krustojuma. Urbšanas darbus un laboratorijas datu analīzi saskaņā ar iepirkuma rezultātiem veic SIA “Ceļu eksperts”. 

Minēto ielu pārbūve veikta ERAF finansētā projekta “Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai” un Kohēzijas Fonda finansētā projekta “Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” ietvaros.

Foto: jekabpils.lv un radio1.lv

Atstājiet komentāru