2021.gada 13. maijs

Ira, Iraīda, Irēna, Irina

Izsludināts konkurss bērnu un jauniešu vasaras brīvdienu nometņu projektu iesniegšanai

Izsludināts konkurss bērnu un jauniešu vasaras brīvdienu nometņu projektu iesniegšanai

Konkursa mērķis ir nodrošināt pilnvērtīgu Jēkabpils pilsētas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanu skolēnu vasaras brīvdienās, informē Jēkabpils pilsētas pašvaldības Izglītības pārvalde.

Līdzekļi bērnu un jauniešu vasaras nometņu rīkošanai tiks piešķirti konkursa kārtībā, ņemot vērā pieteikumu iesniegšanas laiku un 2020.gadā budžetā paredzēto finanšu līdzekļu apmēru, kopā - 6000 eiro. Konkurss ir atklāts, tajā var piedalīties jebkura fiziska vai juridiska persona.  Vienas Jēkabpils pilsētas bērnu un jauniešu vasaras brīvdienu nometnes organizēšanai finansējums no Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžeta nevar pārsniegt 600,00 eiro. Piešķirot finansējumu atbilstoši nolikuma 18.punktā noteiktajam, vispirms tiek atbalstīta viena pieteicēja viena nometne.

Lai pretendents piedalītos Jēkabpils pilsētas pašvaldības izsludinātajā konkursā, tam jāiesniedz projekta pieteikums ar tam pievienotiem dokumentiem Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā - Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, LV – 5201, līdz 2020. gada 24.aprīlim. Lēmumu par finansējuma piešķiršanu pieņems Jēkabpils pilsētas dome.

 Jēkabpils pilsētas bērnu un jauniešu vasaras brīvdienu nometņu organizēšanas konkursa nolikums publicētas Jēkabpils pašvaldības mājas lapā  https://www.jekabpils.lv/lv/sabiedriba/izglitiba/aktivitates

Atstājiet komentāru