2020.gada 10. jūlijs

Lija, Olīvija

Augstās nomas maksas dēļ, Jēkabpils NVO atturīgi uztver domes piedāvājumu nomāt telpas bijušajā Justīcijas namā (FOTO)

Šonedēļ Jēkabpils domes vadība – Jēkabpils mērs Aivars Kraps un domes priekšsēdētāja vietniece Kriostīne Ozola - aicināja uz tikšanos pilsētas nevalstiskās organizācijas, lai pārrunātu savstarpējo sadarbību un piedāvātu nomāt telpas bijušajā Justīcijas namā. Uz aicinājumu atsaucās daudzas pilsētas biedrības un ieradās apskatīt piedāvāts telpas. Pirms telpu apskates notika NVO un domes vadības sarunas. Kristīne Ozola biedrībām norādīja, ka pašvaldība vēlas komunicēt pa tiešo ar katru no tām bez starpniekiem, noslēdzot savstarpējās sadarbības līgumus un uzsvēra, ka domes vadība ir atvērta diskusijām.

Kristīne Ozola nevalstisko organizāciju pārstāvjiem skaidroja, ka priekšroka telpu izmantošanā būs tām biedrībām, kuras nodarbojas ar mazāk aizsargāto iedzīvotāju grupu interešu aizstāvību, proti, palīdz pensionāriem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, trūcīgajām un maznodrošinātajām ģimenēm. Tika arī solīts, ka biedrībām, kurām ir sabiedriskā labuma statuss, nebūs jāmaksā nomas maksa, bet gan tikai maksa par komunālajiem pakalpojumiem. 

Jēkabpils pilsētas domes Īpašumu nodaļas vadītāja Santa Lazare NVO pārstāvjiem skaidroja, ka pašvaldībai ēka pieder tikai no septembra, līdz ar to aprēķinos par pamatu ņemti skaitļi,  kas ir bijuši iepriekšējā īpašnieka - Tiesu namu aģentūras laikā. Aprēķināts, ka nomas maksa būtu 2,78 eiro ar PVN, savukārt maksa par apkuri 1,72 eiro kvadrātmetrā. Minētās summas gan ir provizoriskās izmaksas, jo skaitļi ņemti, balstoties uz to, kā ūdeni un elektrību tērēja tiesu nama darbinieki.

Biedrību pārstāvji pauda bažas, ka izmaksas ir pārāk augstas un biedrības no saviem līdzekļiem tās nespēs apmaksāt. Kristīne Ozola, klausoties iebildumos, aicināja biedrības nopietni izsvērt vai viņiem telpas šajā ēkā nepieciešamas un vai viņi tās var atļauties. “Ja biedrība nevar samaksāt, tad uz telpām nevajag pieteikties,” sacīja Kristīne Ozola. Viņa piebilda, ka biedrības nepieciešamības gadījumā telpas var iznomāt uz pasākuma laiku, piemēram, zāles noma, kas atrodas ēkas otrajā stāvā izmaksātu 15 eiro stundā.

Runājot par telpām, Aivars Kraps sacīja, ka biedrības, kurām patlaban ir telpas Brīvības ielā 45, ja vēlas var palikt līdzšinējās telpās. Savukārt biedrībām, kas atrodas ēkā Jaunā ielā 39i, būs jāmeklē citas telpas, jo ēka tiks renovēta.

Tika arī uzdots jautājums vai gadījumā, ja biedrība izvēlas nomāt šajā ēkā telpu, iekārtojas, pēc gada tai netiks lūgts pamest telpas, ja pašvaldībā pieteiksies kāds cits, maksātspējīgāks īrnieks, piemēram – kāda no augstskolām. Aivars Kraps šādu iespēju neizslēdza, norādot, ka tad tiks risināts jautājums par citu telpu nomu biedrībām, piemēram, tukšas esot arī bijušās Valsts zemes dienesta telpas Rīgas ielā 150.

Biedrībām bija interese par telpām, taču atturēja augstās izmaksas un neviena no biedrībām, dienā, kad tika izrādītas telpas bijušajā tiesu namā uz tām nepieteicās. NVO pārstāvji norādīja, ka telpās, kur tās ir patlaban ir noteikta simboliska maksa vai tās nav vispār un biedrību ienākumi nav tik lieli, lai varētu gadā maksāt ap tūkstoš eiro par telpām. Kristīne Ozola aicināja biedrības apdomāt piedāvājumu un nākt ar saviem priekšlikumiem. Viņa arī norādīja, ka vēsturiski darbojoties nevalstiskajām organizācijām, tika mazāk pievērsta uzmanība pašvaldības īpašuma iznomāšanas kārtībai, arī valstī noteiktie normatīvie akti ir mainījušies gadu griezumā. Tās biedrības, kuras senāk noslēgušas līgumus un izmanto telpas, bauda labāku situāciju, bet pēdējo divu gadu Jēkabpils dome seko, lai normatīvie akti attiecībā uz telpu iznomāšanu tiktu ievēroti, jo to pieprasa Valsts kontrole. Tāpēc turpmāk situācija mainīsies, jo aktīvas biedrības, kas startē dažādos projektu konkursos un piesaista finansējumu, varot atļauties samaksāt par apkuri, elektrību, ūdeni un apsaimniekošanu. 

Tajā pašā laikā Kristīne Ozola sacīja, ka pašvaldība meklēs iespēju palīdzēt ar komunālo pakalpojumu apmaksu tām biedrībām, kas rūpējas par mazāk aizsargāto iedzīvotāju grupu interešu aizstāvību.

Jēkabpils pilsētas domes vadība pauda cerību, ka ēka nākotnē būs apdzīvota, jo par otrā stāva izmantošanu vēlmi izteikusi neatliekamā medicīniskā palīdzība, savukārt par pirmā stāva telpām esot interese arī nevalstiskajām organizācijām.

Atstājiet komentāru