2020.gada 14. jūlijs

Anvars, Oskars, Ritvars

18. novembrī tiks pasniegti Jēkabpils pilsētas domes Goda raksti (SARAKSTS)

18. novembrī tiks pasniegti Jēkabpils pilsētas domes Goda raksti (SARAKSTS)

Svinīgajā sarīkojumā 18.novembrī, Krustpils kultūras namā,  Jēkabpils pilsētas domes  Goda rakstiem sveiksim: AS “Swedbank” Jēkabpils filiāles klientu konsultanti Nataļju Čemi
– par ilggadēju augsti profesionālu darbu un ieguldījumu bankas pakalpojumu nodrošināšanā,

SIA “Jēkabpils autobusu parks” autobusa vadītāju Dzintaru Daudzvārdu 
– par ilggadēju augsti kvalitatīvu darbu un ieguldījumu Jēkabpils autobusa parka pakalpojumu nodrošināšanā,

SIA “Ošukalns” algu grāmatvedi Zoju Kuzņecovu
– par ilggadēju augsti kvalitatīvu, pašaizliedzīgu darbu un ieguldījumu SIA “Ošukalns” attīstībā,

Jēkabpils 3.vidusskolas ilggadēju direktoru Valdi Ozoliņu
– par ilggadēju pašaizliedzīgu darbu Jēkabpils 3.vidusskolā un ieguldījumu izglītības nozares attīstībā Jēkabpilī,

Jēkabpils 3.vidusskolas matemātikas skolotāju Inu Langušu
– par ieguldījumu izglītības darbā, mērķtiecīgu un radošu darbu skolēnu talantu attīstīšanā,

SIA “LIKRA”
– par ieguldījumu pilsētas attīstībā, aktīvu dalību jauniešus izglītojošos pasākumos un atbalstu sportam Jēkabpilī,

Jēkabpils reģionālās slimnīcas operāciju bloka virsmāsu Sandru Teimani
– par ieguldījumu un augsti profesionālu darbu veselības aprūpē,

Jēkabpils reģionālās slimnīcas santehniķi Gunāru Siliņu
– par ilggadēju augsti kvalitatīvu darbu SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”,

Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas klavierspēles skolotāju, vokālo pedagogu Anitu Cinkmani
– par ieguldījumu mūzikas izglītības darbā un vokālā ansambļa “Dižbrāļi” darbībā,

Jēkabpils mākslas skolas skolotāju Inetu Dzirkali 
– par ilggadēju pedagoģisko darbu un ieguldījumu mākslas izglītībā Jēkabpilī,

Jēkabpils mākslas skolas profesionālās ievirzes izglītības skolotāju Rutu Štelmaheri
– par ilggadēju pedagoģisko darbu un ieguldījumu Jēkabpils kultūras dzīvē,

Jēkabpils Valts ģimnāzijas ģeogrāfijas un ekonomikas skolotāju Dzintru Priekuli
– par ieguldījumu izglītības un audzināšanas darbā, skolēnu talantu attīstīšanā, izciliem audzēkņu panākumiem olimpiādēs un konkursos,

Jēkabpils Valts ģimnāzijas direktoru Valerjanu Vizuli
– par ieguldījumu jauniešu izglītošanā un Jēkabpils Valsts ģimnāzijas attīstībā,

Sporta zāles “CF Jēkabpils” sporta treneri Aivi Ivbuli
– par ieguldījumu veselīga dzīves veida popularizēšanā un crossfit sporta veida attīstībā Jēkabpilī,

Ilggadēju Valts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jēkabpils iecirkņa priekšnieku Zigmundu Januševski
– par ieguldījumu drošības un kārtības nodrošināšanā Jēkabpilī.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
Apbalvojumu piešķiršanas komisija

Atstājiet komentāru