2020.gada 20. oktobris

Leonīda, Leonīds

Jēkabpils pašvaldība startē reemigrācijas projektā, arī tautieši ārzemēs aicināti iesniegt projektus

Jēkabpils pašvaldība startē reemigrācijas projektā, arī tautieši ārzemēs aicināti iesniegt projektus

Jēkabpils domes 5.septembra sēdes informatīvajā daļā tika sniegta informācija par pašvaldības iesaistīšanos reemigrācijas veicināšanā. Deputāte Līga Kļaviņa (LZS) uzdeva jautājumu vai Jēkabpils pilsētas pašvaldība startēs reemigrācijas projektā un, kā sniegs atbalstu tiem tautiešiem ārzemēs, kas lūgs palīdzību projekta iesniegšanā granta saņemšanai saimnieciskās darbības uzsākšanai.

Jēkabpils domes priekšsēdētāja vietniece Kristīne Ozola (bezpartejiskā) skaidroja, ka pašvaldība jau ir sagatavojusi un iesniegusi  reemigrācijas projektu, ja tas tiks apstiprināts, par tā paredzētajām aktivitātēm tiks ziņots gan deputātiem, gan plašākai sabiedrībai. 

Līga Kļaviņa lūdza tomēr nedaudz plašāk pastāstīt par paredzamajām projekta aktivitātēm un kā pašvaldība plāno atbalstīt tautiešus, kas atgriežas no ārzemēm, palīdzot iegūt grantu saimnieciskās darbības uzsākšanai.

Kristīne Ozola precizēja, ka ir divi reemigrācijas projekti, viens, kurā startē pašvaldība, lai iegūtu 10 000 eiro reemigrācijas pasākumiem, otrs, kurā aicināti startēt cilvēki, kas atgriežas uz dzīvi Latvijā un vēlas sākt saimniecisko darbību. Cilvēkiem šie projekti jāsagatavo un jāiesniedz pašiem, taču ja kāds lūgs padomu pašvaldībai, tas netiks liegts. Kristīne Ozola skaidroja, ka reemigrācijas projektā, ko iesniegusi pašvaldība, ja to apstiprinās, paredzēts sagatavot informāciju par Jēkabpili un pašvaldības piedāvājumu gan papīrformāta, gan elektroniski, tāpat iecerēts izveidot informatīvu trīs minūšu filmu par Jēkabpili, kā arī klātienes tikšanās Pīterborā ar tautiešiem ārzemēs. 

Kristīne Ozola piebilda, ka tautieši, kas atgriežas no ārzemēm var vērsties pie jebkura pašvaldības speciālista un saņemt sev interesējošās atbildes viņu kompetences jautājumos, savukārt pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļā par reemigrācijas jautājumiem atbildīga ir Laura Afanasjeva. Informācija par iespējām reemigrantiem izvietota gan pašvaldības mājaslapā, gan tās kontos sociālajos tīklos.

Līga Kļaviņa žurnālistiem līdzdalīja Zemgales plānošanas reģiona informāciju par atbalstu reemigrantiem.

Sākot ar 2.septembri un līdz pat 4.oktobrim, remigrantiem ir iespēja pieteikties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) un plānošanas reģionu organizētajā konkursā, lai pretendētu uz grantu atbalstu saimnieciskās darbības īstenošanai, attīstībai vai uzsākšanai. 

Konkurss tiek organizēts jau otro gadu pēc kārtas, lai sniegtu atbalstu (grantu veidā) remigrantiem saimnieciskās darbības uzsākšanai un īstenošanai. Atbalsts ir īpaši nozīmīgs tiem cilvēkiem, kuri atgriežas Latvijā no ilgstošas prombūtnes un vēlas uzsākt savu saimniecisko darbību, jo tiem ir mazāk iespēju pretendēt un saņemt atbalstu no citām valstī paredzētām atbalsta programmām.

Finansējuma apmērs vienam projektam ir līdz 10 000 euro, taču, lai to saņemtu, nepieciešams arī remigranta personiskais ieguldījums saimnieciskās darbības īstenošanā vai uzsākšanā, proti, jānodrošina piesaistītās investīcijas, kā arī trīs gadu periodā pēc projekta uzsākšanas jāveic iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) maksājumi. Minimālais piesaistīto investīciju apmērs ir 50% apmērā no projekta iesniegumā pieprasītā atbalsta finansējuma. Piemēram, remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieks pieprasa 10 000 euro, projekts ir jānodrošina ar piesaistītājām investīcijām vismaz 50% apmērā no 10 000 euro, t.i., vismaz 5 000 euro.

Konkursam kvalificējas tie remigranti un potenciālie remigranti, kas ārvalstīs dzīvojuši vismaz trīs gadus un savu uzturēšanās adresi ārvalstīs fiksējuši Iedzīvotāju reģistrā. Informācija par pieteikšanos finansējuma saņemšanai tiks publicēta plānošanas reģionu mājaslapās, kā arī mājaslapā www.paps.lv – sadaļā Atbalsts uzņēmējdarbībai. Pieteikšanās termiņš konkursam – 2019. gada 4. oktobris.

Pērn kopējais interesentu skaits par finansiālu atbalstu saimnieciskās darbības uzsākšanai vai attīstībai visos piecos plānošanas reģionos pārsniedza 170. Pavisam tika iesniegti 17 projektu iesniegumi, savukārt atbalstīti tika deviņi projektu iesniegumi. Lielā starpība starp sākotnējo projektu interesi un iesniegto projektu skaitu 2018. gadā bija saistāma ar atbalsta pretendentu neatbilstību vienam no pamatkritērijiem – lielākā daļa no pretendentiem, lai arī ilgstoši jau dzīvo ārvalstīs, nebija “izdeklarējušies” no Latvijas.

Atbalsts saimnieciskās darbības īstenošanai sniegs praktisku palīdzību emigrējušiem iedzīvotājiem, viņu ģimenēm, kuri vēlas atgriezties, redz tam iespējas un ir gatavi to darīt. Šī brīža demogrāfiskās situācija un iedzīvotāju skaita prognozes liecina, ka nepieciešami tādi reģionālās attīstības pasākumi, kas veicinātu iedzīvotāju skaita pieaugumu reģionos. Viens no risinājumiem ir remigrācijas veicināšana. Atbalsts saimnieciskās darbības īstenošanai sniegs praktisku palīdzību emigrējušiem iedzīvotājiem, viņu ģimenēm, kuri vēlas atgriezties, redz tam iespējas un ir gatavi to darīt. Konkurss tiek īstenots, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 7. augusta noteikumiem Nr. 496 “Remigrācijas atbalsta pasākuma īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtība”.

Komentāri (0-2/2)

 • Esss
  11.09.2019 00:14
  Rakstā minēta Laura Afanasjeva, gan jau viņa zinās atbildes..
 • Svetlana
  10.09.2019 16:30
  ".... tautieši, kas atgriežas no ārzemēm var vērsties pie jebkura pašvaldības speciālista un saņemt sev interesējošās atbildes viņu kompetences jautājumos...."

  ..jebkura....viņu kompetences jautājumos.... tas ir pie kā????

Atstājiet komentāru