2021.gada 26. janvāris

Agneta, Agnis, Ansis

Jēkabpils dome atkārtoti lemj par 2020.gada budžeta prioritātēm

Jēkabpils dome atkārtoti lemj par 2020.gada budžeta prioritātēm

Jēkabpils domes sēdē 5.septembrī pašvaldības deputāti atkārtoti lēma par budžeta prioritātēm 2020.gadam, veicot grozījumus jau pieņemtajā lēmumā un atjaunojot iepriekš opozīcijas izbalsotos prioritāšu punktus, kā arī noraidot tās piedāvāto prioritāti. 22.augusta domes sēdē, pozīcijai nepietiekama balsojuma dēļ, neizdevās porioritātēs iekļaut visus iecerētos punktus. Līdz ar to 22.augusta sēdē tika pieņemtas sekojošas nākamā gada budžeta prioritātes: Eiropas Savienības fondu finansēto projektu realizācija atbilstoši laika grafikam; Sporta infrastruktūras attīstībaun pilsētas ielu tīkla kvalitātes uzlabošana. 

5.septembra sēdē tika piedāvāts lēmumu projekts, lai veiktu grozījumus jau pieņemtajās budžeta prioritātēs, tās papildinot ar iepriekš izbalsotajiem punktiem. Pirms balsojuma par šo lēmumu deputāts Aigars Nitišs (LZP) jautāja, vai turpmāk vienmēr, kad, nepietiekot pozīcijas balsu skaitam, tiks izbalsots kāds lēmums, to virzīs atkārtoti citā domes sēdē, kur balsojumam ir pietiekami pozīcijas balsu? Jēkabpils mērs Aivars Kraps (GKML) atbildēja, ka turpmāk līdzīgos gadījumos skatīsies pēc situācijas.

Pirms balsot par 2020.gada budžeta prioritātēm deputāte Līga Kļaviņa (LZS) rosināja tās papildināt vēl ar vienu punktu – Jaunatnes stratēģijas ieviešana. Jāpiebilst, ka ceturtdienas domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu - “Jēkabpils pilsētas jaunatnes politikas stratēģija 2019.-2025.gadam”. Diskutējot par ierosināto buidžeta prieoritāti Aivars Kraps sacīja, ka budžeta prioritātes ir papildinātas ar punktu, kas paredz atbalstu ģimenēm ar bērniem un arī jaunieši dzīvo ģimenēs un ir bērni, līdz ar to šī joma jau tikšot atbalstīta, tāpēc neesot vajadzības prioritātes ielikt divus punktus ar līdzīgu saturu. Deputātiem, balsojot par Līgas Kļaviņas priekšlikumu, tas tika noraidīts.

Jēkabpils domes deputāti, ar balsu vairākumu,  apstiprināja grozījumus lēmumā “Par 2020.gada budžeta prioritātēm”, papildinot tās ar šādiem punktiem: Atbalsts ģimenēm ar bērniem, veicot preventīvo darbu, sniedzot psihosociālu un materiālu atbalstu, nodrošinot bērniem drošu, atbalstošu vidi un Viedās pilsētas (Smart City) risinājumu koncepcijas izstrāde.

Līdz ar to kopumā apstiprinātas šādas 2020.gada budžeta prioritātes:

Eiropas Savienības fondu finansēto projektu realizācija atbilstoši laika grafikam; 
Sporta infrastruktūras attīstība;
Pilsētas ielu tīkla kvalitātes uzlabošana;
Atbalsts ģimenēm ar bērniem, veicot preventīvo darbu, sniedzot psihosociālu un materiālu atbalstu, nodrošinot bērniem drošu, atbalstošu vidi;
Viedās pilsētas (Smart City) risinājumu koncepcijas izstrāde.

Atstājiet komentāru