2020.gada 26. maijs

Eduards, Edvards, Varis

Jaunatnes politikas stratēģija Jēkabpilī: Pēc iespējas plašāka jauniešu loka iesaistīšana un jauniešu mājas izveide

Jaunatnes politikas stratēģija Jēkabpilī: Pēc iespējas plašāka jauniešu loka iesaistīšana un jauniešu mājas izveide

Jēkabpils pilsētas pašvaldība publiskajai apspriešanai izsludinājusi Jēkabpils pilsētas jaunatnes politikas stratēģiju 2019.-2025.gadam. Apspriešana turpināsies līdz 2.augustam. Iepriekš, tiekoties preses konferencē ar vietējo plašsaziņas līdzekļu žurnālistiem, Jēkabpils domes priekšsēdētāja vietniece Kristīne Ozola sacīja, ka līdz šim pašvaldībai nebija jaunatnes politikas stratēģijas, šāds dokuments tapis pirmo reizi. Darbs ar jaunatni līdz šim ticis iezīmēts vispārīgās līnijās kopējā pilsētas attīstības plānā. Ņemot vērā iesniegtos priekšlikumus, stratēģija izsludināta sabiedriskai apspriešanai un pašvaldība gaida jauniešu vērtējumu un ieteikumus, lai pēc tam dokumentu varētu apstiprināt galīgajā variantā. 

Kristīne Ozola žurnālistiem sacīja, ka stratēģija paredz iesaistīt pēc iespējas plašāku jauniešu loku dažādās vecuma grupās, sākot no 13 līdz 25 gadiem, neaprobežojoties tikai ar sadarbību ar jauniešu domi un dažām nevalstiskajām organizācijām, kas saistītas ar jaunatnes jautājumiem. Paredzēts jaunatnes jautājumu risināšanā plašāk sadarboties ar bērnu centriem, kas izvietoti daudzdzīvokļu māju mikrorajonos. Līdz šim, runājot par darbu ar jaunatni esot nepelnīti aizmirsta šo centru, kas aktīvi darbojas, kapacitāte. Tāpat aktualizējies jautājums par jauniešu māju, tādu veidot ierosina pilsētas jaunieši. Patlaban ir iecere jauniešu māju veidot uz Jēkabpils bērnu un jauniešu centra bāzes, šim nolūkam labiekārtojot līdzās esošo, pašvaldībai piederošo bijušās sanepidstacijas ēku. Tās labiekārtošana varētu notikt ar jauniešu līdzdalību, ņemot vērā viņu ierosinājumus. Kristīne Ozola sacīja, ka plānots šīs telpas pieslēgt pilsētas centralizētajai apkurei, kas mazināšot tās uzturēšanas izmaksas.

Ar  Jēkabpils pilsētas jaunatnes politikas stratēģiju 2019.-2025.gadam var iepazīties portālā Radio1.lv (saite uz dokumentu ievietota raksta beigās), kā arī pašvaldības mājaslapā. Jaunatnes politikas stratēģija ir balstīta uz septiņām prioritārajām jomām: jauniešu līdzdalība, jauniešu brīvais laiks, jauniešu nodarbinātība, jauniešu veselība, drošība un sociālā aizsardzība, jauniešu informētība, darba ar jaunatni stratēģiskā plānošana un pašvaldības budžeta darbam ar jaunatni palielināšana. 

Saskaņā ar CSP datiem iedzīvotāju skaita ziņā Jēkabpils ir mazāka republikas nozīmes pilsēta Latvijā – 2019.gada sākumā pilsētā bija 22 076 iedzīvotāji, kas ir 1,15% no kopējā Latvijas iedzīvotāju skaita. Saskaņā ar Jaunatnes likumu, par jauniešiem tiek uzskatītas personas vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Jēkabpils pilsētā ir deklarēti 2902 jaunieši (dzimuši 1992.-2004. gadam) , kas procentuāli no kopējā iedzīvotāju skaita ir 12,26%. 2019.gadā veiktajā jauniešu aptaujā 57% no aptaujātajiem jauniešiem ir daļēji apmierināti ar Jēkabpils pilsētu kā vietu, kur dzīvot, mācīties, strādāt un pavadīt brīvo laiku savukārt 24% ir apmierināti, 18,8% nav apmierināti.

Jaunatnes politikas stratēģijā norādīts, ka Jēkabpilī jaunatnes darbs tiek īstenots pilsētas jauniešu domē un sešos brīvā laika pavadīšanas klubos: Jauniešu klubs “13.pirmdiena”, klubs “Laipa”, klubs “Atslēga”, klubs “Smaids”, klubs “Vanagi”, pulciņš “Prātnieks” un mazpulkā. Papildus Jēkabpils Bērnu un jauniešu centram par Jēkabpils jauniešu dzīvi pilsētā rūpējas vairākas jauniešu organizācijas: Radošo jauniešu apvienība “Ceturtā siena”; Bērnu un jauniešu invalīdu biedrība “Cerību sala”; Biedrība “Career and hobby education”. 

Jēkabpils pilsētā darbojas skolēnu pašpārvaldes: Jēkabpils Agrobiznesa koledžā, Jēkabpils Valsts ģimnāzijā, Jēkabpils pamatskolā, Jēkabpils 2.vidusskolā, Jēkabpils 3.vidusskolā.

Jēkabpils pilsētas Jaunatnes politikas stratēģijas 2019.–2025.gadam” prioritātes ir noteiktas katram gadam plānotajā laika periodā. Ar tām plašāk var iepazīties, izpetot stratēģiju. 

Kā jau minēts, Jēkabpils pilsētas jaunatnes politikas stratēģija 2019.-2025. gadam ir pirmais jaunatnes lietu plānošanas dokuments pilsētā. Līdz ar to, tas ir fundaments, uz kā būvēt jaunatnes jomas attīstību Jēkabpils pilsētā. Iesniegt ierosinājumus jaunieši un citi interesenti aicināti Elīnai Puķei “whatsup” aplikācijā telefona numurs 26013153, epastā: elina.puke@gmail.com, kā arī ierosinājumus brīvā formā vienas pieturas aģentūrā Jēkabpils pilsētas pašvaldībā. Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas jautājums tiks skatīts atkārtoti Sociālo lietu komitejā.

Jēkabpils pilsētas jaunatnes politikas stratēģiju 2019.-2025.gadam

Foto: jekabpils.lv

Atstājiet komentāru