2020.gada 27. maijs

Dzidra, Dzidris, Gunita, Loreta

Apstiprina nolikumu par kultūrvēsturisko objektu saglabāšanu apstiprināšanu

Apstiprina nolikumu par kultūrvēsturisko objektu saglabāšanu apstiprināšanu

11.aprīļa Jēkabpils pilsētas domes sēdē apstiprināja konkursa nolikumu par sakrālā mantojuma un kultūrvēsturisko objektu saglabāšanu. Pieteikumu iesniegšanas termiņš noteikts līdz 2019.gada 30.aprīlim. Pašvaldības finansējums vienam objektam tiek piešķirts nepārsniedzot 10 000,00 euro. Finansiālais atbalsts tiek sniegts, ja objekts atbilst visiem nolikumā minētajiem nosacījumiem. Pieteikumu pašvaldības finansiālā atbalsta saņemšanai iesniedz objekta īpašnieks (valdītājs) un tam pievieno vairākus nolikumā noteiktos dokumentus. Pieteikums jāiesniedz Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Vienas pieturas aģentūrā, Brīvības ielā 120, Jēkabpils vai nosūta pa pastu, vai iesniedz elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi pasts@jekabpils.lv līdz 2019.gada 30.aprīlim. Ar pilnu nolikuma tekstu par kultūrvēsturisko objektu saglabāšanu var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.jekabpils.lv sadaļā Pašvaldība, Dokumenti, Nolikumi.

Informāciju apkopojusi un sagatavojusi:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Atstājiet komentāru