2019.gada 24. aprīlis

Nameda, Ritvaldis, Visvaldis

Jēkabpilī sākušies būvdarbi Neretas ielā

Jēkabpilī sākušies būvdarbi Neretas ielā

Jēkabpilī sākušies būvdarbi projektā “Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu”. Kas patlaban notiek šajā objektā, jautājām Jēkabpils pilsētas pašvaldības Attīstības un investīciju nodaļas projektu vadītājam Kārlim Staram.

“Projekta "Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu" ietvaros ir uzsākti būvdarbi objektā "Neretas ielas pārbūve, Jēkabpilī" posmā no krustojuma ar Zaļo ielu līdz pilsētas robežai.  

Pašreiz notiek ierakuma rakšana un uzbēruma veidošana izbūvējamā rotācijas apļa zonā.  Veicamie būvdarbi, pagaidām, neierobežo satiksmes kustību pa Neretas ielu, jo tiek veikti 2017. gadā nojauktā satiksmes pārvada pār Dolomīta ielu vietā. Ierobežota satiksme ir Dolomīta ielas sākuma posmā un stāvlaukumā pie pilsētas robežas. Par satiksmes ierobežojumiem būvdarbu gaitā iedzīvotāji tiks savlaicīgi informēti ievietojot informāciju pašvaldības mājas lapā jekabpils.lv,” informē Kārlis Stars.

Darbus veic SIA “Ošukalns”, un šajā objektā līdztekus brauktuves pārbūvei un rotācijas apļa izbūvei plānots izbūvēt apvienoto celiņu gājējiem un velobraucējiem, lietus ūdens novadīšanas sistēmu un ūdensvada posmu, kā arī pārbūvēt ielu apgaismojumu un labiekārtot teritoriju. Iepirkums paredz, ka SIA “Ošukalns” veiks arī otra Neretas ielas posma pārbūvi – no tilta pār Daugavu līdz Ledus ielai. Abu Neretas ielas posmu pārbūves, kā arī šī objekta būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības izmaksas ir vairāk nekā 3,1 miljons eiro (neieskaitot PVN).

Savukārt Eiropas Transporta tīkla jeb TEN-T tīkla projekta kopējās izmaksas ir vairāk nekā 8,2 miljoni eiro. Projekts tiks īstenots līdz 2021.gadam.

Jau ziņots, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2018.gada 27.februārī ir noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” īstenošanu.

Projektā plānots veikt ielu posmu pārbūvi šādās Jēkabpils pilsētas tranzīta ielās:

- Neretas ielas pārbūve divos posmos (1.posms: no tilta līdz krustojumam ar Ledus ielu, 2.posms: no krustojuma ar Zaļo ielu līdz pilsētas robežai) aptuveni 1149m garumā,
- Kļavu ielas satiksmes pārvada pārbūve;
- Brīvības ielas pārbūve no krustojuma ar Blaumaņa ielu līdz krustojumam ar Dolomīta ielu aptuveni 1566 m garumā;
- Dolomīta ielas pārbūve 1 679 m garumā;
- Zīlānu ielas pārbūve (Autoceļa A12 posms) 890 m garumā, posmā no Rīgas ielas līdz Ventas ielai, kā arī posmā no Slimnīcas ielas līdz Ķieģeļu ielai;

Projekts tiks īstenots līdz 2021.gada 26. februārim. Projekta kopējās izmaksas sastāda 8 232 545 eiro, no kuriem 5 031 494 eiro ir paredzētais Kohēzijas Fonda finansējums, 331 810 eiro Kohēzijas Fonda rezerve, 221 978 EUR ir Valsts budžeta dotācija un 1 056 298 EUR ir pašvaldības līdzfinansējums, projekta neattiecināmās izmaksas ir 1 590 965 EUR.

Projekta mērķis ir radīt alternatīvu maršrutu tranzīta un kravas transportam, nodrošinot Jēkabpils pilsētas transporta infrastruktūras integrāciju TEN-T tīklā, lai novērstu  kvalitatīvas infrastruktūras pārrāvumus, samazinot piesārņojuma un trokšņa līmeni pilsētā un vismaz daļēji atdalot kravas transporta plūsmu no sabiedriskā transporta plūsmas un novirzot no blīvāk apdzīvotām Jēkabpils pilsētas daļām.Projekta īstenošanas rezultātā tiks veicināta pilsētas transporta infrastruktūras sasaiste TEN – T tīklā paaugstinot galveno ielu caurlaides spējas un saīsinot nepieciešamo pārvietošanās laiku un uzlabojot dzīves vides kvalitāti pilsētas iedzīvotājiem.

Sakarā ar ceļa remontadrbiem, aicinām transportlīdzekļu vadītājus izmantot veco Dolomīta ielas posmu (shēma), jo tas ir ievērojami labākā stāvoklī. Aicinām būt vērīgiem un sekot līdzi izvietotajām ceļa zīmēm!

Atstājiet komentāru