2020.gada 4. decembris

Baiba, Barba, Barbara

Jēkabpils domē darbu sākusi jauna darbiniece - vecākā ainavu arhitekte

Jēkabpils domē darbu sākusi jauna darbiniece - vecākā ainavu arhitekte

Jēkabpils domē no 15.oktobra darbu sākusi jauna darbiniece - vecākā ainavu arhitekte Sintija Pastare. Iepriekš šis amats saucās – pilsētas māksliniece, taču tas pārdēvēts saskaņā ar profesiju klasifikatoru.

Sarunā ar Radio1.lv Jēkabpils domes izpilddirektors Guntars Gogulis sacīja, ka Sintijai Pastarei ir Inžinieru zinātņu maģistra grāds zemes ierīcībā un profesionālais bakalaura grāds ainavu arhitektūrā un ainavu arhitekta kvalifikācija. Viņas līdzšinējā profesionālā darba pieredze ir dārzniece, fotogrāfiju rasētājs un ainavu arhitekts, strādājusi viņa ir Jelgavā, bet pati nākot no Viesītes puses.

Guntars Gogulis atzina, ka jaunajai darbiniecei līdz šim nav pieredzes šāda līmeņa amatā, kādu viņa ieņem patlaban, taču, lai to veiktu esot visas vajadzīgās zināšanas un kvalifikācija, turklāt jauniešiem esot jādod iespēja. Guntars Gogulis piebilda, ka Sintijai Pastarei šajā amatā pirmais un lielākais izaicinājums būs pilsētas sapošana valsts simtgadei un pēc tam arī Ziemassvētkiem.

Sintija Pastare sarunā ar Radio1.lv sacīja, ka viņai patīk Jēkabpils kā pilsēta, patīk, kā tā attīstās un piesakoties uz šo amatu ir vēlme strādāt, lai pilsēta vēl vairāk attīstītos un būtu vizuāli pievilcīga.

Pilsētas māksliniece Sanda Mālniece, kas iepriekš bija šajā amatā, ar pašvaldību darba attiecības pārtrauca pēc pašas vēlēšanās.

Foto no privāta arhīva.

Atstājiet komentāru