2023.gada 25. septembris

Rauls, Rodrigo

Jēkabpils Radio1 Novadu ziņas 2023.gada 8.jūnijā

Jēkabpils Radio1 Novadu ziņas 2023.gada 8.jūnijā

Radio1 Novadu ziņas pulksten 11.00 un 16.00

Atzīmējot Pasaules vides dienu Latvijā, 6. jūnijā, svinīgā balvu pasniegšanas ceremonijā Valsts vides dienests sveica “Zaļā izcilība 2023” balvas laureātus. Par vides izcilniekiem tika atzīti uzņēmumi, kuri aktīvi rīkojas, lai mazinātu savas darbības ietekmi uz vidi. SIA “Aizkraukles ūdens” tika apbalvots nominācijā “Zaļā izcilība ūdenssaimniecības jomā” par inovatīvu tehnoloģiju ieviešanu notekūdeņu sistēmu uzraudzībā. Uzņēmums nodrošina kvalitatīvu notekūdeņu attīrīšanas procesu. Domājot par to, lai neattīrīti notekūdeņi nenonāktu vidē, kanalizācijas tīklu uzraudzībai ieviesta cauruļvadu video izpēte, kas identificē bojājumus un ļauj laicīgi plānot bojātu cauruļvadu posmu pārbūvi. Ir sakārtota atbilstoša dūņu apsaimniekošana. Liekās dūņas tiek atūdeņotas un novietotas glabāšanai dūņu laukos. Pēc gada uzglabāšanas dūņām tiek veiktas analīzes, sagatavotas kvalitātes apliecības un nodotas lauksaimniecības zemju ielabošanai. Uzņēmums ir atvērts sadarbībai ar vides inspektoriem.

Tāpat kā citus gadus, arī šovasar, SIA "’Līvānu Siltums" piedāvā iespēju Līvānu pilsētas  daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īrniekiem/īpašniekiem, pēc savas izvēles, veikt apkures avansa maksājumus, lai izveidotu naudas līdzekļu uzkrājumu un tādejādi mazinātu maksājumu apmēru apkures sezonas laikā. Dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem, kuriem nav parādu par iepriekšējo apkures sezonu, ir iespēja noslēgt vienošanos avansa maksājumu veikšanai. Avansa maksājums tiek aprēķināts, dalot izlietoto siltumenerģijas daudzumu 2022./2023.gada  apkures sezonā, uz mājas iekštelpu apkurināmās platības 1m2 un reizinot to ar šobrīd spēkā esošo siltumenerģijas tarifu 76,32 eiro par megavatstundu un PVN 12%. Iemaksātie naudas līdzekļi ikmēneša rēķinā tiks norādīti kā pārmaksa, pie nosacījuma, ja klientam nav uzkrāts parāds. Pretējā gadījumā, iemaksātais avansa maksājums tiks novirzīts pārada dzēšanai.

Ogres novada būvvalde kopā ar Ogres novada pašvaldības policiju veica tauvas joslas apsekošanu Lielvārdē Daugavas akvatorijā.  Ogres novada būvvaldes vadītāja Laura Kriviša-Budnika norāda, ka p ozitīvi vērtējams, ka vairāki zemes īpašnieki ir ņēmuši vērā aizrādījumus un nožogojumus demontējuši. Tomēr, veicot apsekošanu, tika konstatētas arī jaunas ēkas, kuru līdz šim Daugavas tauvas joslā nebija, tāpat upes malā tika konstatēts grausts. Vairākiem nožogojumiem no Daugavas akvatorija nevarēja noteikt attālumu, kā arī pie tiem nevarēja nokļūt no sauszemes puses. Šādos gadījumos zemes īpašnieki tiks uzrunāti par iespēju apsekot teritoriju, lai varētu izvērtēt nožogojuma atbilstību likumā noteiktajām prasībām. Tika konstatētas arī tuvu Daugavai uzbūvētas privātmājas – tik tuvu, ka tauvas josla iet caur mājas pagalmu, ko īpašnieki vēlas norobežot. Būvvaldes vadītāja vēlreiz atgādina – tauvas joslai jābūt brīvi pieejamai neatkarīgi no tā, cik tuvu tā atrodas privātmājai.


Turpinām ziņas

Lai Ventspils Zilā karoga pludmales apmeklētāji vasarā varētu baudīt patīkamu atpūtu tīrā pludmalē, sākta smilšu sijāšana un attīrīšana no oļiem un dažādiem atkritumiem. Pludmales attīrīšanai tiek izmantots traktors ar sijātāju, kas aptuveni 15 centimetru dziļumā paceļ smilšu slāni. Sijāšanas procesā dažāda izmēra atkritumi un oļi nonāk atsevišķā tvertnē, savukārt tīrās smiltis tiek izbērtas atpakaļ pludmalē. Virspusē iegūtie oļi tiek izmantoti lietderīgi turpat pludmalē - ar kuriem tiek apbērtas pārģērbšanās kabīņu pamatnes, lai vēja ietekmē ieejas netiktu aizpūstas ar smiltīm, kā arī tiek piebērtas vietas, kur vējš veic smilšu izrāvumus. 

Zivju nārsta veicināšanai tiks atjaunota Ventas straujtece Kuldīgā. Šovasar sāksies Ventas upes tīrīšana Kuldīgā 2,6 kilometrus garā posmā no Mārtiņsalas peldvietas līdz pirmajam lielajam līkumam iepretim Virkai. Darbi notiks no jūlija sākuma līdz septembra vidum Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā, sadarbojoties ar Kuldīgas pašvaldību. Kuldīgas pilsētas vizītkarte nav iedomājama bez Ventas upes, kas ir pilsētas galvenā artērija un tūrisma magnēts, piesaistot apmeklētājus dažādos gadalaikos. Venta ir arī nozīmīga zivju nārsta vieta, jo straujš ūdens plūdums un neaizaugusi grunts ar akmeņiem un oļiem ir nepieciešama "lecošām" vimbām, arī lašiem un nēģiem. Vasarā un mazūdens periodos, vērojot Ventas rumbu no Kuldīgas vecā tilta, redzams, ka zaļās krāsas laukumi pēdējos gados ir lielāki par ūdens spoguli. Aizaugums liecina par to, ka smalkās, upē ieskalotās augsnes daļiņas ir noklājušas grunti, augu sakneņi ir izveidojuši velēnu, samazinot lašveidīgajām zivīm piemērotus apstākļus. Šogad gaidāmie darbi nav pirmā reize, kad notiek Ventas tīrīšana. 

Un vēl

17.jūnijā jau piekto reizi biedrība “Sēlijas laivas” kopā ar domubiedriem no kopienas un pašvaldības rīko “Saulgriežu nakts pārgājienu” ar saullēkta sagaidīšanu Sāra kalnā Gārsenē. Sāra kalnā pulksten 4.20 visus sagaidīs košs ugunskurs, “Aizezeres muzikanti” no Kokneses koncerts un brīnišķīgs saullēkts. Pārgājiens sāksies pulksten 16. pie Gārsenes pils, kur sagaidīts kopīgs transports uz Kacīti, Rites pagastā. Pārgājiens piemērots cilvēkiem ar labu fizisko sagatavotību. Paralēli šim pasākumam ap pulksten 21. Sāra kalnā Jēkabpils Sporta centrs aicina ģimenes ar bērniem celt teltis, doties jāņtārpiņu meklēšanā un lēnām gaidīt austošo sauli. Savukārt ap pulksten pusvieniem naktī garā pārgājiena dalībnieki jau būs sasnieguši Aknīsti. Tur gaidāma neliela kultūras ekskursija. Viss nakts pārgājiena maršruts vedīs pa Latviju-Lietuvu robežas zonu, kā arī pa Jēkabpils novada dienvidu robežu.

Atstājiet komentāru