2024.gada 22. jūnijs

Laimdots, Laimiņš, Ludmila

Eikša ezerā Preiļu novadā uz laiku pārtrauc rūpniecisko pašpatēriņa zveju un nosaka ierobežojumu makšķerniekiem

Eikša ezerā Preiļu novadā uz laiku pārtrauc rūpniecisko pašpatēriņa zveju un nosaka ierobežojumu makšķerniekiem

Eikša ezerā Preiļu novadā uz laiku tiek pārtraukta rūpnieciskā pašpatēriņa zveja un noteikts ierobežojums makšķerniekiem attiecībā uz karpu makšķerēšanu, liecina novada domes lēmums.

Šogad Eikša ezerā pašvaldība pirmo reizi ielaida karpas, papildinot ezera zivju resursus. Ezerā ielaisti 2500 divus gadus vecu karpu pusaudži 3500 eiro vērtībā. Ielaišanas brīdī karpas bija 300 līdz 500 gramus smagas.

Pašvaldībā skaidro, ka ūdenstilpē zivju resursu papildināšana ar divvasaru karpu mazuļiem notika saskaņā ar 2013.gadā Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "Bior" izstrādātajiem un apstiprinātajiem Preiļu novada Rušonas pagasta Eikša ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem. Tajos noteikts, ka ezerā iespējams ielaist arī divvasaru karpas, aptuveni 50 uz hektāru. Mazāka izmēra karpu ielaišana būšot samērā neefektīva, jo tās labāk par vietējām zivīm pieejamas līdakām.

Pašvaldība pieļauj, ka gadījumā, ja karpu populācija būs labi pielāgojusies Eikša ezera videi, arī turpmākajos gados ūdenstilpē tiks ielaistas divgadīgās karpas, jo šādā vecumā tām ir maz dabīgo ienaidnieku un pēc diviem gadiem tās jau būs labs loms makšķerniekiem.

Tiek lēsts, ka, aizliedzot rūpniecisko pašpatēriņa zveju Eikša ezerā, tiks nodrošinātas plašākas rekreācijas iespējas, tādējādi pašvaldība turpinās uzsākto virzību uz ilgtspējīgu zivju resursu apsaimniekošanu ilgtermiņā. Virzība uz ilgtspējīgu zivju resursu ilgtermiņa apsaimniekošanu paredz lielāku Eikša ezera pievienotās vērtības un rekreācijas potenciāla izmantošanu.

Tāpēc dome lēma pārtraukt zivju rūpniecisko pašpatēriņa zveju ezerā līdz 2029.gada 1.jūnijam. Savukārt makšķernieki karpas varēs sākt makšķerēt un lomā paturēt no 2025.gada 1.maija.

Atstājiet komentāru