2024.gada 22. jūnijs

Laimdots, Laimiņš, Ludmila

Preiļu novadā beigs pastāvēt Pelēču pamatskola un Salas sākumskola

Preiļu novadā beigs pastāvēt Pelēču pamatskola un Salas sākumskola

Šoruden, 1.septembrī, beigs pastāvēt Pelēču pamatskola un Salas sākumskola, liecina Preiļu novada domes lēmumi.

Pelēču pamatskolā 2023./2024. mācību gadā mācās 60 audzēkņi, triju gadu laikā skolēnu skaits samazinājies par 20. Domē norāda, ka izglītības iestādē ir zems telpu piepildījums un liela mācību telpu platība uz vienu izglītojamo.

Skolēnu skaits uz vienu pedagoga likmi ir 5,4, pašvaldības finansējums vienam audzēknim gadā sasniedz 2792 eiro, kopējais finansējums ar valsts dotāciju - 5381 eiro uz vienu skolēnu gadā.

Ņemot vērā minēto, dome lēma reorganizēt Pelēču pamatskolu, no 1.septembra pievienojot to Preiļu 1.pamatskolai, kā rezultātā Pelēču pamatskola beidz pastāvēt.

Savukārt Salas sākumskolā šajā mācību gadā mācās 26 audzēkņi, triju gadu laikā skolēnu skaits samazinājies par 34. Arī šajā izglītības iestādē ir liela mācību telpu platība un augstas izmaksas uz vienu skolēnu - 4202 eiro gadā no pašvaldības budžeta, kopējās izmaksas ar valsts finansējumu sasniedz 6455 eiro. Izglītojamo skaits uz viena pedagoga likmi ir 5,2.

Domē norāda arī, ka skolai nepieciešama piemērota sporta zāle. Tāpat darbinieki un audzēkņu vecāki esot izteikuši vēlmi iestādei kļūt par citas izglītības iestādes filiāli.

Tāpēc nolemts reorganizēt Salas sākumskolu, no 1.septembra pievienojot to Riebiņu vidusskolai.

Deputāti arī lēma uzdot Preiļu novada Izglītības pārvaldei izstrādāt izglītības iestāžu tālākās darbības modeli.

Atstājiet komentāru