2024.gada 19. maijs

Lita, Sibilla, Teika

Preiļu novadā samazināti vai likvidēti vairāki brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti

Preiļu novadā samazināti vai likvidēti vairāki brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti

Preiļu novadā samazināti vai likvidēti vairāki brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti, liecina saistošo noteikumu publikācija oficiālajā izdevuma'"Latvijas Vēstnesis".

Pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem budžetā kopsummā paredzēti 77 805 eiro, kas, summējot samazinātos un likvidētos pabalstus, nozīmē samazinājumu par vairāk kā 50%.

Bērna piedzimšanas pabalsts samazināts no 250 uz 100 eiro,  pabalsts 100 un vairāk gadu sasniegušām personām - 100 eiro (pirms tam bija arī 50 eiro pabalsti katrā apaļā dzīves jubilejā, sākot no 80 gadiem), pabalsts politiski represētai personai vienreiz gadā - 20 eiro, pabalsts bērnam ar invaliditāti - 20 eiro, pabalsts personai par aizgādņa pienākumu pildīšanu vienreiz gadā - 50 eiro, pabalsts pacientu iemaksu segšanai, pabalsts no brīvības atņemšanas iestādes atbrīvotai personai - 40 eiro.

No šodienas iedzīvotājiem nav pieejams vienreizējais pabalsts mācību līdzekļu iegādei daudzbērnu ģimenes skolēnam, apbedīšanas pabalsts, vienreizējs pabalsts vientuļiem pensionāriem un personām ar I un II grupas invaliditāti.

No šodienas Preiļu novadā likvidēto pabalstu kopsumma 2023.gadā bija 122 885 eiro, aģentūru LETA informēja pašvaldības Labklājības pārvaldes vadītāja Sandra Sprindža.

Samazinot brīvprātīgās iniciatīvas pabalstus, pašvaldības mērķis ir spēt nodrošināt pārējos normatīvajos aktos paredzētos sociālos pabalstus, piemēram, pabalstus bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, pabalstus audžuģimenēm, mājokļa pabalstu un garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalstu un citus, kuri ir palielinājušies ar 1.janvāri.

Tāpat papildus šogad jāparedz līdzekļi, lai segtu izdevumus ģimenēm ar bērniem, kaut daļēji- 50% apmērā no vecāku līdzmaksājuma par ēdināšanu pašvaldības vispārizglītojošajā izglītības iestādēs un pirmsskolas izglītības iestādēs daudzbērnu ģimenēm un trūcīgajām ģimenēm ar bērniem, kam būs vajadzīgi aptuveni 72 731 eiro, kā arī pārējiem saglabātajiem materiālajiem pabalstiem.

Saistošie noteikumi "Par materiālo palīdzību Preiļu novadā" tika pieņemti pašvaldības domes sēdē 2023.gada 30.novembrī, astoņiem deputātiem balsojot par, pieciem pret un vienam atturoties.

Kā ziņots iepriekš, saskaņā ar Latvijas Pašvaldību savienības pausto, pašvaldībās nodokļu ieņēmumi esot bijuši mazāki par inflācijas apmēru. Šobrīd esot sasniegts slieksnis, kad pašvaldībām patiesi vairs nav līdzekļu, jo situācija no citiem gadiem atšķiras tieši ar būtisko izdevumu kāpumu, kas nav saistīta ar pašvaldību.

Atstājiet komentāru