2024.gada 23. jūlijs

Magda, Magone, Mērija

Par Preiļu Valsts ģimnāzijas direktori apstiprināta IKVD vecākā eksperte Ūzuliņa

Par Preiļu Valsts ģimnāzijas direktori apstiprināta IKVD vecākā eksperte Ūzuliņa

Preiļu novada domes deputāti par Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas direktori apstiprinājuši Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) vecāko eksperti Skaidrīti Ūzuliņu, liecina Preiļu novada pašvaldības publiskotā informācija.

Ūzuliņa par labāko kandidāti atzīta konkursā, kuram pieteicās divi pretendenti. Konkurss uz skolas direktora amatu bija nepieciešams, jo līdzšinējā ilggadējā skolas direktore Ligita Pauniņa dodas pensijā.

Atbilstoši domes deputātu 29.jūnija lēmumam paredzēts slēgt darba līgumu ar jauno direktori no šā gada 1.augusta uz nenoteiktu laiku ar pārbaudes laiku trīs mēneši pēc Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojuma saņemšanas.

Ūzuliņa ieguvusi pedagoģijas zinātņu maģistra grādu, pabeigusi doktora studiju programmu pedagoģijā. Līdzšinējā profesionālā pieredze kopš 1990.gada saistīta ar izglītības jomu, darbojoties gan kā vispārizglītojošo skolu pedagogam, gan pildot Rēzeknes novada Kaunatas vidusskolas direktores amata pienākumus, gan darbojoties zinātniskajā pētniecībā, gan veicot topošo skolotāju izglītošanu Daugavpils Universitātē un skolotāju mentoru profesionālo pilnveidi Latvijas Universitātē, gan pildot vispārizglītojošo skolu un metodiskā darba speciālistes pienākumus Preiļu novada Izglītības pārvaldē.

Viņa līdzdarbojusies Latvijas izglītības reformas īstenošanā, ir valsts pamatizglītības standarta un matemātikas programmas līdzautore, projekta "Skola 2030" atbalsta materiālu krājuma matemātikā pamatizglītības posmā līdzautore. Darbojoties Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrā kā vecākajai ekspertei, īstenojusi izglītības iestāžu vadības komandu profesionālās kompetences pilnveides programmu "Skolu vadības loma jaunā mācību satura un pieejas mācībām ieviešanai skolā" Latgales, Zemgales, Vidzemes un Rīgas reģionos.

Doktorantūras studiju laikā veikusi zinātniski pētniecisko darbību pedagoģijas jomā par tēmu "Skolotāju sociāli emocionālā kompetence". Ar pētījumu rezultātiem uzstājusies starptautiskajās zinātniskajās konferencēs Grieķijā, Francijā, Lietuvā, Latvijā. Zinātniskās publikācijas un tēzes publicētas starptautiski recenzējamos zinātniskajos žurnālos un konferenču tēžu krājumos.

Tāpat gūta pieredze projektu izstrādē un vadībā. 2019.gadā veikusi eksperta pienākumus Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā, izvērtējot digitālo mācību līdzekļu izstrādes projektu atbilstību un kvalitāti. Kopš 2013.gada aktīvi darbojas Valsts izglītības satura centrā kā mācību literatūras recenzente, veicot mācību literatūras atbilstības izvērtēšanu vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartam.

Pēdējos divus gadus, pildot vecākās ekspertes amata pienākumus IKVD Kvalitātes nodrošināšanas departamentā, veikusi izglītības kvalitātes izpēti valsts līmenī, izglītības iestāžu, programmu akreditāciju un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības vērtēšanu, kā arī vadījusi seminārus izglītības iestāžu vadītājiem par kvalitātes nodrošināšanu iestādē, izstrādājusi atbalsta materiālus akreditāciju ekspertiem par efektīvu datu analīzi skolvadības sistēmā e-klase.

Ūzuliņa solījusi Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas kolektīvu papildināt "ar savu pozitīvismu, mērķtiecīgumu, atbildību, erudīciju un cilvēkmīlestību".

Atstājiet komentāru