2023.gada 30. septembris

Elma, Elna, Menarda

Preiļu novadā paaugstināts pabalsts bērniem audžuģimenēs

Preiļu novadā paaugstināts pabalsts bērniem audžuģimenēs

Preiļu novadā paaugstināts pabalsts bērniem audžuģimenēs, liecina pašvaldības informācija.

Ar saistošo noteikumu grozījumiem pašvaldības ikmēneša pabalsts uzturam audžuģimenē ievietotam bērnam ir paaugstināts no 215 eiro uz 225 eiro uz par bērnu līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai un no 258 eiro uz 275 eiro par bērnu vecumā no septiņiem gadiem līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai.

Vienreizējs pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei audžuģimenē ievietotam bērnam ir 50% no valstī noteiktās minimālās algas apmērā, bet specializētajā audžuģimenē ievietotam bērnam - minimālās mēnešalgas apmērā.

Ja bērnu ievieto specializētajā audžuģimenē uz laiku, kas ir īsāks par vienu mēnesi, vienreizējā pabalsta atlīdzības apmēru nosaka proporcionāli dienu skaitam.

Šie saistošie noteikumi paredz sniegt atbalstu aptuveni 23 bez vecāku gādības palikušiem bērniem gadā par kopējo summu 64 147 eiro, teikts noteikumu anotācijā.

Specializētā audžuģimene ir krīzes audžuģimene - audžuģimene, kurai ir vismaz triju gadu pieredze audžuģimenē ievietoto bērnu aprūpē un kura jebkurā diennakts laikā uzņem bērnu, kas šķirts no ģimenes, aizbildņa vai audžuģimenes, kā arī audžuģimene bērnam ar invaliditāti, kuram izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.

Atstājiet komentāru