2024.gada 17. jūnijs

Artis, Artūrs, Arturs

Preiļu novadā izsludina projektu konkursu uzņēmējdarbības projektu līdzfinansēšanai

Preiļu novadā izsludina projektu konkursu uzņēmējdarbības projektu līdzfinansēšanai

Preiļu novada pašvaldība izsludinājusi projektu konkursu mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanai, informē pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa. 

Šogad projektu iesniegšana paredzēta divās kategorijās. Mazajā kategorijā var pieteikties uzņēmumi vai saimnieciskās darbības veicēji, kuri uz projekta pieteikuma iesniegšanu vēl nebūs sasnieguši viena gada vecumu, kā arī tie, kuri plāno sākt savu uzņēmējdarbību. Atbalsta maksimālā summa ir 2000 eiro, atbalsta intensitāte - no 50% līdz 100% atkarībā no sasniedzamajiem mērķiem.

Lielajā kategorijā ietilpst visi reģistrētie uzņēmumi un saimnieciskās darbības veicēji. Maksimālā atbalsta summa ir 5000 eiro, bet atbalsta intensitāte - 50%.
Projekta pieteikumus var iesniegt elektroniski no pirmdienas, 3.aprīļa, līdz 3.maija plkst.23.59.

Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu projektiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbības, izņemot lauksaimniecību, attīstību un jaunu darba vietu veidošanos Preiļu novadā, radot inovatīvus, ar paaugstinātu pievienoto vērtību produktus un pakalpojumus, kas veicinātu saimnieciskās darbības attīstību vai dažādošanu, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un paaugstinātu ienākumu līmeni Preiļu novada teritorijā.

Gan Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija, gan Latvijas un Eiropas ilgtermiņa stratēģiskās plānošanas dokumenti lielu nozīmi piešķir ilgtspējai, zaļajam kursam, digitālai transformācijai un sociālās uzņēmējdarbības attīstībai. Šogad lielāka atbalsta intensitāte tiek piešķirta pasākumiem, kas skar sociālās uzņēmējdarbības veidošanu, uzņēmuma energoefektivitātes paaugstināšanu, ilgtspējīgu uz klimatneitralitāti vērstu saimniekošanas metožu ieviešanu, digitalizāciju, bioekonomiku un aprites ekonomikas veicināšanu, skaidro pašvaldībā.

Kopš 2018.gada Preiļu novada pašvaldība atbalstījusi 69 uzņēmumus. Kopējais finansējums, kas izmaksāts līdzfinansējuma atbalsta formā ir 110 623 eiro.

Atstājiet komentāru