2023.gada 30. maijs

Lolita, Vitolds

Uzsākta Arendoles katoļu draudzes lūgšanu nama jumta seguma nomaiņa

Uzsākta Arendoles katoļu draudzes lūgšanu nama jumta seguma nomaiņa

Septembrī tika  uzsākta Arendoles Dievmātes Romas katoļu draudzes lūgšanu nama, kas atrodas Rožkalnu pagasta Arendolē,  jumta seguma nomaiņa. Būvdarbi tiek veikti LEADER projektā “Arendoles Dievmātes Romas katoļu draudzes lūgšanu nama”, ko īsteno Arendoles katoļu draudze, informē draudzes prāavests Antons Aglonietis..

Arendoles Dievmātes Romas katoļu draudzes lūgšanu nams tiek izmantots kā  draudzes locekļu pulcēšanās vieta pēc dievkalpojumiem, šeit tiek uzņemti svētceļnieki, kuri regulāri dodas uz Aglonas svētkiem. Apskatīt 18. gs. arhitektūru un ainavisko vidi, brauc arī tūristi no citiem novadiem,  jo nams ir viena no  Arendoles muižas kompleksa ēkām. Lūgšanu namā 2020. gadā tika veikti atjaunošanas darbi, taču ēkas jumts nav mainīts vairāk kā 60 gadus. Azbestcementa šīferis ir izdrupis, kļuvis trausls, vietām ir radušies caurumi, pa kuriem ūdens, sniegs bojā koka konstrukcijas, griestus, tiek nopludinātas telpas, koka pārsegumi kļuvuši nedroši.

Remontdarbu laikā tiks veikta jumta plaknes izlīdzināšana, mūrlatas bojāto posmu nomaiņa, jaunu latojuma izbūve, antikondensāta plēves ieklāšana un jauna skārda uzlikšana 234 m2  platība, tiks veikta trīs dūmvadu virs jumta pārmūrēšana, tādējādi pasargājot ēkas konstrukcijas no turpmākiem mitruma bojājumiem un ļaujot saglabāt seno celtni.

Būvdarbus veic SIA “Kontrols A” no Rēzeknes, ko uzrauga sertificēts būvuzraugs. Projekta attiecināmās izmaksas ir 29111,73 EUR, tai skaitā publiskais finansējums ir 26200,55 EUR un līdzfinansējums no Preiļu novada pašvaldības ir 2911,18 EUR.

Pēc projekta īstenošanas Lūgšanu nams būs izmantojams draudzes pasākumiem visa gada garumā, nodrošinot svētceļnieku grupām iespēju apmesties naktsmītnē sausās, mājīgās telpās.


Avots: preili.lv

Komentāri (0-6/6)

 • Skolnieciņš
  28.09.2022 13:40
  Dievturiba is faith in the Latvian Gods. It is a peaceful religion with an ancient history.
  Sincerely, Skolniecins
  ©Skolnieciņš 1999-bezgalība :-)
  Skolnieciņš® ™Skolnieciņš
 • Anna
  27.09.2022 18:34
  Sen jau vajadzēja, prieks, ka baznīcu atjauno
 • Skolnieciņš
  25.09.2022 09:50
  Primārais mērķis ir apturēt nama fasāžu elementu tālāku bojāšanos, sekundārais – iegūt pilsētvidē patīkamu ēkas veidolu. Terciārais mērķis ir nodot šo ēku dievturu pārvaldē. Kvartārais mērķis pārveidot šo ēku par Latvju Dievu templi un aizvākt no tās visu kristīgo simboliku.
  Viss ir Dievu rokās. Latvju Dievu vārdā lai top!!!
  ©Skolnieciņš 1999-bezgalība :-)
  Skolnieciņš® ™Skolnieciņš
  Latvju Dievi mūžam viedi.
  Dievturība vienmēr dzīva.
 • Skolnieciņš
  25.09.2022 09:49
  Dievu ir daudz, Dieviešu ir daudz. Katrs Dievs vai Dieviete spēj radīt dvēseli atšķeļot mikroskopisku gabaliņu no savas apziņas, savas dievišķās dabas. Gaišie Dievi (labie Dievi) mūs uzskata par saviem bērniem, bet tumšie Dievi (ļaunie Dievi) mūs uzskata par savām rotaļlietām. Kristiešu Dievs jeb ebreju cilts Dievs Jahve (Dievs Jehova) pieder pie tumšajiem Dieviem. Musulmaņiem viņš ir pazīstams kā Allāhs. Es viņu dēvēju par veco Velnu. Jahve ir vecais Velns, bet Sātans Jahves (Jehovas) dēls ir jaunais Velns. Un es netaisos viņu pielūgt. Un celt priekš viņa tempļus (baznīcas) Latvijā nav īpaši laba ideja. Lai ebreji paši pielūdz savu Dievu! Latviešiem ir Latvju Dievi, kas tuvināti atbilst sentēvu pagāniskās ticības Dievu un Dieviešu panteonam. Man kristīgie klēriķi nepatīk. Un uz viņu darbību Latvijā es raugos visai skeptiski.
  Ar cieņu pret ticības brīvību, Skolnieciņš
  ©Skolnieciņš 1999-bezgalība :-)
  Skolnieciņš® ™Skolnieciņš
  #DievsPērkons #Pērkoņtēvs #Pērkons–DebesuTēvs #Perkons–GodOfThunder #GodPerkons #Māra #DievieteMāra #Māra–VeļuMāte #Māra–ZemesMāte #Mara #Mara–GoddessOfLifeAndDeath #GoddessMara #Laima #DievieteLaima #Laima–GoddessOfDestiny #GoddessLaima #SenlatvjuSpēkazīmes #AncientLatvianSings #Pērkoņkrusts #Thunder-cross #MārasŪdeņi #Mara’sWaterSing #LaimasSlotiņa #Laima’sBroom #dievturi #dievturība #pagāni #pagans #paganism #daudzdievji #heathens #heathenry #politeisti #polytheists #polytheism
 • Skolnieciņš
  25.09.2022 09:49
  Es pret brūkošām baznīcām izturos neitrāli. Kristietība Baltu zemēs tika ieviesta ļoti varmācīgā un despotiskā veidā, ignorējot visas iespējamās un neiespējamās cilvēktiesības un cilvēkbrīvības. Un kristietība nav nekāda panaceja. Senie Dievi (un arī senās Dievietes) tika aizliegti. Līdzi kristiešiem ienāca jūdaisti – kristietības pamatlicēji. Okupanti te dzīroja. Baltu tautas vergoja. Man nav it ne kāda žēluma pret baznīcām un kristīgajiem klēriķiem. ©Skolnieciņš 1999-bezgalība :-)
  Skolnieciņš® ™Skolnieciņš
  Latvju Dievi mūžam viedi.
  Dievturība vienmēr dzīva.
 • Skolnieciņš
  25.09.2022 09:48
  failiem.lv/u/dapq369wn Latvju Dievu svētība. Lai Latvju Dievi mūs svētī! Lai Latvju Dievi ir ar mums! Svētīgi! Skolnieciņš® ™Skolnieciņš

Atstājiet komentāru