2024.gada 23. maijs

Leokādija, Leontīne, Ligija, Lonija

Preiļu novada dome pārskatījusi jautājumu par skolēnu ēdināšanu un lēmusi visiem piešķirt brīvpusdienas

Preiļu novada dome pārskatījusi jautājumu par skolēnu ēdināšanu un lēmusi visiem piešķirt brīvpusdienas

Preiļu novada dome 27. janvāra kārtējās sēdes laikā vēlreiz izskatīja jautājumus par izglītojamo ēdināšanas maksas noteikšanu Preiļu novadā. Pieņemtais lēmums paredz, ka visi Preiļu novada pašvaldības dibināto pirmsskolas un vispārizglītojošo skolu audzēkņi saņems brīvpusdienas laika periodā no 2022. gada 1. februāra līdz 2022. gada 31. decembrim, portālu Radio1.lv informēja Preiļu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību speciāliste Dagnija Dudarjonoka.

“Turpinot darbu pie ēdināšanas izmaksu segšanas jautājumiem, esam nonākuši pie kopīga lēmuma, ka brīvpusdienas no 1. februāra varēs saņemt visi pirmskolas (5.-6. g.v. bērnu grupas) un 1.-12. klašu skolēni, kuri mācās pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs. Privātajās izglītības iestādēs, kas ir Aglonas Katoļu ģimnāzija un Preiļu Brīvā skola, 1.-4. klašu skolēniem pašvaldība segs pusi no ēdināšanas izmaksām (otru pusi sedz valsts piešķirtais finansējums)” par galvenajām izmaiņām pieņemtajā lēmumā skaidroja Preiļu novada domes priekšsēdētāja otrā vietniece Anita Brakovska. 

Izglītojamo ēdināšanas izmaksas par produktiem pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārizglītojošo skolu pirmsskolas grupās noteiktas:
bērnu grupā 1,5 līdz 5 gadi – 1,67 EUR dienā (brokastis, pusdienas, launags) vienam bērnam sedz vecāku līdzmaksājums;
bērnu grupā no 5 līdz 6 gadi pusdienu izmaksas par produktiem (0,95 EUR dienā vienam bērnam) 100% apmērā sedz pašvaldības finansējums. Savukārt, brokastu un launaga izmaksas 0,72 EUR dienā (0,36 EUR par brokastīm un 0,36 EUR par launagu) sedz vecāku līdzfinansējums.

Novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu 1.-4. klašu skolēniem (Aglonas vidusskolā, Pelēču pamatskolā, Salas pamatskolā, Riebiņu vidusskolā, Galēnu pamatskolā, Vārkavas vidusskolā, Rušonas pamatskolā) ēdināšanas izmaksas par produktiem noteiktas 1,00 EUR dienā (t.sk. PVN 21%). Izmaksu sadalījums: 0,71 EUR sedz valsts finansējums, 0,29 EUR no pašvaldības līdzfinansējuma. Šo pašu skolu 5.-9. klašu skolēniem ēdināšanas izmaksas par produktiem noteiktas 1,00 EUR apmērā dienā (t.sk. PVN 21%), tās 100% sedz pašvaldības finansējums. Tāpat tika pieņemts lēmums atbrīvot no pusdienu ēdināšanas izdevumu segšanas 100% apmērā novada vispārējās vidējās izglītības iestāžu 10.-12.klašu skolēnus līdz 2022. gada 31. decembrim.

Sēdē lemtais paredz arī noteikt ēdināšanas izmaksas par produktiem skolu internātā, kur par skolas vecuma audzēkņiem vecāku līdzmaksājuma summa sastāda 1,30 EUR (0,36 EUR brokastis, 0,36 EUR launags, 0,58 EUR vakariņas), savukārt pirmsskolas vecuma audzēkņiem EUR 0,50 dienā, vecāku līdzmaksājums (vakariņas).

Domes sēdē tika lemts arī par ēdināšanas izmaksu segšanu audzēkņiem, kuri mācās Preiļu novada privātajās izglītības iestādēs. Aglonas Katoļu ģimnāzijā un Preiļu Brīvajā skolā 1.-4. klašu skolēniem būs nodrošināts finansējums ēdināšanas izmaksu segšanai 1,42 EUR apmērā dienā (0,71 EUR valsts finansējums, 0,71 EUR pašvaldības līdzfinansējums). Ēdināšanas izdevumi 1,00 EUR apmērā dienā biedrības ”Preiļi izglītotai Latvijai” dibinātās pamatskolas “Preiļu Brīvā skola” 5.-6.klašu audzēkņiem un Aglonas Katoļu ģimnāzijas 5.-12.klašu audzēkņiem tiks apmaksāti saskaņā ar iesniegto informāciju par skolas apmeklējumu iepriekšējā mēnesī līdz 2022. gada 31. decembrim.

Domes sēdē pieņemtie lēmumi stājas spēkā no 2022. gada 1. februāra un ir spēkā līdz 2022. gada 31. decembrim.

Atstājiet komentāru