2021.gada 20. jūnijs

Maira, Rasa, Rasma

Jēkabpils novada pašvaldība ņems aizņēmumu vairāku ceļu projektu finansēšanai

Jēkabpils novada pašvaldība ņems aizņēmumu vairāku ceļu projektu finansēšanai

Jēkabpils novada pašvaldības dome 2021. gada 25. februāra un 29. marta domes sēdēs apstiprināja vairāku investīciju projektu iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā valsts budžeta aizdevuma saņemšanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai, portāla Radio1.lv redakciju informēja Jēkabpils novada sabiedrisko attiecību speciālists Kaspars Sēlis.

Apstiprināti sekojoši projekti:

1.    “Autoceļa Nr.6-27 Āres-Vāgāni atjaunošana Leimaņu pagastā, Jēkabpils novadā”
2.    “Autoceļa Nr.7-13 Kalnbirzes-Gobas, Bullīši un Nr.7-12 Atvari-Ūdenāni atjaunošana Kalna pagastā, Jēkabpils novadā”
3.    “Autoceļa Nr.5-11 Zasa-Mūrieši atjaunošana un Lauku ielas atjaunošana Zasas pagastā, Jēkabpils novadā”
4.    “Aldaunes ielas atjaunošana Brodos, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā”.

Investīciju projekti izstrādāti atbilstoši 2021. gada 11. februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.104 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un iesniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” un ir iekļauti Jēkabpils novada Attīstības programmas 2019.-2025. gadam Investīciju plānā (25.punkts).

Investīciju projekti un ilgtermiņa saistību uzņemšanās ir saskaņota arī ar Apvienojamo pašvaldību finanšu komisiju. Plānotajiem būvdarbiem ir veikta iepirkuma procedūra:

1.    “Ceļa Nr.6-27, Āres-Vāgāni atjaunošana, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads” ar identifikācijas Nr.JNP/2021/3, kā rezultātā būvdarbu izmaksas ir 64 717,70 EUR bez PVN 21 %. Pievienotās vērtības nodoklis 13 590,72 EUR maksājams Likuma par pievienotās vērtības nodokli 142. panta kārtībā. Līdz ar to kopējās investīciju projekta būvdarbu izmaksas sastāda 78 308,42 EUR;
2.    “Ceļa Kalnbirzes-Gobas atjaunošana, ceļa Bullīši atjaunošana un ceļa Atvari-Ūdenāni atjaunošana Vidsalā, Kalna pagasts, Jēkabpils novads” ar identifikācijas Nr.JNP/2021/5, kā rezultātā būvdarbu izmaksas ir 89 437,95 EUR bez PVN 21 %. Pievienotās vērtības nodoklis 18 781,97 EUR maksājams Likuma par pievienotās vērtības nodokli 142.panta kārtībā. Līdz ar to kopējās investīciju projekta būvdarbu izmaksas sastāda 108 219,92 EUR;
3.    “Ceļa Nr.5-11 Zasa-Mūrieši atjaunošana un Lauku ielas atjaunošana Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads” ar identifikācijas Nr.JNP/2021/6, kā rezultātā būvdarbu izmaksas ir 89 346,60 EUR bez PVN 21 %. Pievienotās vērtības nodoklis 18 762,79 EUR maksājams Likuma par pievienotās vērtības nodokli 142. panta kārtībā. Līdz ar to kopējās investīciju projekta būvdarbu izmaksas sastāda 108 109,39 EUR.
4.    “Aldaunes ielas atjaunošana, Brodu ciems, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads” ar identifikācijas Nr.JNP/2021/8, kā rezultātā būvdarbu izmaksas ir 255 158,24 EUR bez PVN 21 %. Pievienotās vērtības nodoklis 53 583,23 EUR maksājams Likuma par pievienotās vērtības nodokli 142.panta kārtībā. Līdz ar to kopējās investīciju projekta būvdarbu izmaksas sastāda 308 741,47 EUR.

Jēkabpils novada pašvaldība investīciju projektus 2020. gada 26. februārī un 31. martā iesniedza Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā apstiprināšanai un tālākai virzībai Ministru kabinetā, kur tie ar 2021. gada 18. marta rīkojumu Nr.175 un 5. maija rīkojumu Nr.300 tika atbalstīti. Ministru kabinets akceptēja minēto investīciju projektu būvniecības izmaksas, no kurām pašvaldības līdzfinansējums ir 15 %, bet aizņēmuma summa 85 %. Būvdarbus plānots veikt 2021. gadā un visu aizņēmuma summu izmantot gada laikā.

Jēkabpils novada dome 2021. gada 29. aprīļa sēdē un 7. maija ārkārtas domes sēdē nolēma lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju aizņēmuma saņemšanai Valsts kasē uz 10 gadiem ar atlikto maksājumu 1 gads, ar kreditora noteikto procentu likmi:
1.    par summu EUR 66 562,16 investīciju projekta “Autoceļa Nr.6-27 Āres-Vāgāni atjaunošana Leimaņu pagastā, Jēkabpils novadā” realizēšanai;
2.    par summu EUR 91 986,93 investīciju projekta “Autoceļa Nr.7-13 Kalnbirzes-Gobas, Bullīši un Nr.7-12 Atvari-Ūdenāni atjaunošana Kalna pagastā, Jēkabpils novadā” realizēšanai;
3.    par summu EUR 91 892,98 investīciju projekta “Autoceļa Nr.5-11 Zasa-Mūrieši atjaunošana un Lauku ielas atjaunošana Zasas pagastā, Jēkabpils novadā” realizēšanai;
4.    par summu EUR 262 430,25 investīciju projekta “Aldaunes ielas atjaunošana Brodos, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā” realizēšanai. 

Atbilstoši projektu realizācijas grafikam visi aizņēmumi izņemami un izlietojami 2021. gadā. Valsts kasē ņemto aizņēmumu summu un procentu maksājumus Jēkabpils novada pašvaldība garantē ar novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Foto: Kaspars Sēlis

Atstājiet komentāru