2021.gada 14. maijs

Aivita, Elfa, Elvita, Krišjānis

Zināmi Jēkabpils novada 2021. gada NVO un Iedzīvotāju grupu iniciatīvu konkursa rezultāti

Zināmi Jēkabpils novada 2021. gada NVO un Iedzīvotāju grupu iniciatīvu konkursa rezultāti

Jēkabpils novadā noslēgusies 2021. gada NVO un Iedzīvotāju grupu iniciatīvu konkursa pieteikumu izvērtēšana. Kopā tika saņemti 13 projektu pieteikumi, 10 no nevalstiskajām organizācijām, 3 no iedzīvotāju grupām. Kopējā no pašvaldības pieprasītā finansējuma summa sastādīja 12271,50 eiro. Konkursa mērķiem šogad bija atvēlēti 7000 eiro, tādēļ, diemžēl, nebija iespējams atbalstīt visus projektus, un daļai nācās piešķirt nedaudz samazinātu finansējumu. Viens projekts netika skatīts, jo neatbilda konkursa nolikuma prasībām.

Rezultātā atbalstīti 9 projekti:
•    Biedrības “Akācija Plus” projekts “Latvietim zīmīgās vērtības: uguns, laiks, maize.” ar finansējumu EUR 951;
•    Biedrības-sporta kluba “ALKO Racing Team” projekts “Sporta kompleksa “Pilskalni” estrādes laukuma labiekārtošana” ar finansējumu EUR 1000;
•    Iedzīvotāju grupas “Bērzzemnieku Mājas” projekts “Āra dzīvojamā istabas labiekārtošana” ar finansējumu EUR 659,50;
•    Iedzīvotāju grupas “Bišu takas aktīvisti” projekts “Bišu namiņa – gultas izveide Bišu takas teritorijā” ar finansējumu EUR 981;
•    Biedrības “Cirkuži” projekts “Dignājas pagasta kapu labiekārtošana” ar finansējumu EUR 1000;
•    Biedrības „Kopienu sadarbības tīkls „Sēlijas salas”” projekts “Videomateriālu „Dzīvās salas Jēkabpils novadā” izveidošana, publicēšana un popularizēšana” ar finansējumu EUR 960;
•    Mednieku biedrības „BEBRIS” projekts “Ūdens apgādes uzlabošana kvalitatīvai ūdens ieguvei mednieku biedrības aktivitāšu nodrošināšanai” ar finansējumu EUR 348,50;
•    Biedrības “Sēlijas laivas” projekts “Straumē ar Raini” ar finansējumu EUR 700;
•    Biedrības “Ūdenszīmes” projekts „Kur saule nenoriet” ar finansējumu EUR 400.
Sakām lielu paldies ikvienam, kas centās, nāca klajā ar jaunām idejām un piedāvāja tās kopīgi īstenot. Lai projekti veiksmīgi īstenojas!

Avots; jekabpilsnovads.lv

Atstājiet komentāru