2021.gada 20. aprīlis

Mirta, Ziedīte

Krustpils novada aktualitātes

Krustpils novada aktualitātes

Pamatojoties uz Epidemioloģiskās drošības likumu un Ministru kabineta noteikumiem “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, nolemts, ka Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolā visiem izglītojamajiem izglītības programmu apgūšana no 29.marta norit attālināti, jo skolā atkārtoti konstatēti Covid-19 infekcijas gadījumi. Pieļaujamajām klasēm klātienē mācības notiks tiklīdz situācija uzlabosies.

Pašvaldība nolēmusi pērnā gada 17.novembra pasākumu, kurā katru gadu tiek apbalvoti pašvaldības iedzīvotāji ar Goda rakstiem un Atzinības rakstiem, pārlikt uz šī gada maiju, taču ne kā pasākumu klātienē. Plānots, ka katrs apbalvojamais pateicību par ieguldījumu un to, ka veicinājuši Krustpils novada atpazīstamību, izaugsmi, uzņēmējdarbību un cilvēku labklājību, saņems individuāli maija sākumā. 

Krustpils novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Spunģēni - Daugavieši” iegādājusies mini ekskavatoru, lai nodrošinātu veicamo darbu mobilitāti un paplašinātu darbu apjomu, kā arī spētu sniegt ārpakalpojumu – tranšeju rakšanu kabeļu un cauruļvadu ierīkošanai, kā arī citus celtniecības darbus. Divas tehnikas vienības plāno iegādāties arī Krustpils novada pašvaldība, lai nodrošinātu sakoptus veloceliņus Spuņģēnos un Zīlānos visās sezonās, kā arī lai veiktu citus saimnieciskos darbus.

Projektu jomā Krustpils novada pašvaldība realizē projektu “Ciemu ielu seguma uzlabošana Krustpils novadā”. Projekta ietvaros notiks ielu seguma uzlabošana visos novada pagastos – uzlabotu pamatu un klājumu iegūs Liepu un Māras iela Atašienē, Robežu ielas posms Mežārē, Sarmas un Dārzupītes iela Zīlānos, Neretas iela Vīpē un Līvānu iela Spunģēnos. Finansējums projektam plānots no pašvaldības budžeta, izmantojot iespēju ņemt aizņēmumu Valsts kasē 400000 EUR apmērā kā pašvaldības 2021.gada prioritārajam projektam un daļu līdzekļu iegūstot pašvaldības īpašumu atsavināšanas procesā. Visiem objektiem ir izstrādāta būvniecības dokumentācija un šobrīd vēl norit būvdarbu iepirkumi, kuru rezultātā tiks noskaidroti būvdarbu veicēji un precīza projekta īstenošanai nepieciešamā summa, tomēr jau šobrīd ir zināms, ka visu izmaksu kopējā summa pārsniegs 600 000 EUR.

Tāpat informējam, ka šajā mācību gadā turpinās Eiropas Sociālā fonda un Valsts Izglītības satura centra projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Dalību projektā otrajā semestrī turpināja divas Krustpils novada izglītības iestādes – Krustpils un Sūnu pamatskolas. No šī gada februāra bija iespēja pieprasīt papildus finansējumu atbalsta sniegšanai skolēniem ārkārtas situācijā gan jau pašreiz projektā esošajām skolām, gan novada skolām, kas vēl nebija iesaistītas projektā. Tā rezultātā tika pieprasīts un piešķirts finansējums Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolai pedagoga palīga STEM un multidisciplinārajā jomā darba apmaksai 0,25 slodzes apmērā. Pedagoga palīgs šajā izglītības iestādē var sniegt atbalstu 1.-4.klašu skolēniem valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā STEM jomā (matemātika, dabaszinības, datorika) un multidisciplinārajā jomā (valodas, sociālās zinības, mājturība un tehnoloģijas u.c. mācību priekšmetos).    Savukārt Krustpils pamatskolas pedagoga palīga slodze tika palielināta par 0,3 slodzēm līdz mācību gada noslēgumam. Sūnu pamatskola turpina pedagoga palīga darbu līdzšinējā finansējuma un slodzes apmērā. Projekta otrais plānošanas periods noslēgsies 31.maijā un tad tiks izvērtēti ieguvumi un sniegtā atbalsta kvalitāte.

No 31.marta pašvaldībā atsāksies vingrošanas nodarbības pieaugušajiem “Kustības prieks” Kūku pagastā, svaigā gaisā, brīvdabas estrādē “Mārdadzis”. Nodarbības notiks trešdienās (31.martā, 7., 14., 21. un 28.aprīlī) plkst.18:00. Pieteikšanās uz nodarbību ir obligāta, jo vietu skaits ir ierobežots. Pieteikties var zvanot pa tālruni 26862244. Vingrošanas nodarbības notiks ESF projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Krustpils novada iedzīvotājiem” ietvaros.

Tā kā noteikto drošības pasākumu dēļ nevar notikt nekādi publiski pasākumi, Krustpils novada pašvaldība aicina ikvienu novada iedzīvotāju svinēt Lieldienas savā mājsaimniecībā un pavadīt laiku svaigā gaisā. Vīpes iedzīvotāji aicināti jau no 2.aprīļa Vīpes kluba teritorijā sameklēt 10 zaķus, kuri būs sagādājuši kādu jauku aktivitāti.  Tikmēr Kūku pagasts 4.aprīlī aicina doties Lieldienu piedzīvojumā pa pagasta spēka vietām - uzkāpt Asotes pilskalnā un atbrīvoties no negatīvās enerģijas „dzenot putnus”, veldzēties Laimas avotiņā Rogāļu gravā, izšūpoties trejdeviņas reizes Kondrātu šūpolēs, kurt savu Lieldienu ugunskuru no deviņiem žagariem „Mazās Māras Lielo notikumu parkā”. Katrā no minētajām vietām būs atstātas norādes ar veicamajiem uzdevumiem, kurus iemūžināt mirkļbildēs un atsūtīt WhatsAppā uz Tālr.nr. 27875847 vai e-pastu dace.braune@krustpils.lv. Pirmie trīs iesūtītāji saņems pārsteiguma balvas, pārējie veicināšanas balvas, par īpaši atraktīvām bildēm īpaša balva. Karti ar vietu norādēm varēs iegūt no Krustpils novada mājas lapas ne ātrāk kā 2.aprīlī, taču Lieldienu tradīcijas izdzīvot varēs tikai 4.aprīlī. Tālrunis sīkākai informācijai: 27875847.   Pasākumi Lieldienu tematikā plānoti arī Krustpils un Variešu pagastos – informāciju var iegūt pie pagastu pārvaldēm. Savukārt Atašienes pagasts aicina ieskatīties kultūras nama “Annas sāta” logos – tur apskatāma izstāde “No ziemas pavasarī” ar audēju Elitas Stikānes, Elzas Lapiņas, Ineses Valaines un Ilgas Driksnes darbiem. 

Informāciju sagatavoja:
Krustpils novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Monika Kauranena

Komentāri (0-2/2)

  • Njaaaa
    31.03.2021 15:46
    Variešu apkārtnē arī ceļi tādi, ka vieglais nevar izbraukt. Nolaists līdz kliņķim
  • gr
    31.03.2021 13:00
    Kāpēc Variešās centrā ielas neremontē, galvu var nolauzt, vai Komunālās daļas vadītājai viss vienalga un pārvaldniekam par ko saņem algu.

Atstājiet komentāru