2020.gada 28. oktobris

Antoņina, Ņina, Ninona, Oksana

  Krustpils novada pašvaldība noteikusi ierobežojumus saistībā ar Covid-19

Krustpils novada pašvaldība noteikusi ierobežojumus saistībā ar Covid-19


Krustpils novada pašvaldība noteikusi laikus, kad iestādes apmeklētājus pieņem klātienē un citus ierobežojumus, liecina pašvaldības mājaslapā krustpils.lv publicētā informācija. Pamatojoties uz 13.10.2020.grozījumiem Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos  Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" Krustpils novada pašvaldība pieņēmusi sekojošus lēmumus:

- Krustpils novada pagastu pārvaldes no 2020.gada 14.oktobra apmeklētājus pieņem klātienē (pagastu pārvalžu telpās) pirmdienās un trešdienās no plkst.9.00 līdz plkst.16.00. Pārējās darbdienās apmeklējums iepriekš telefoniski jāsakaņo ar pārvaldes darbinieku.

- Krustpils novada pašvaldības administrācija un struktūrvienības, (Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī) ar 2020.gada 14.oktobri pārtrauc apmeklētāju pieņemšanu klātienē. Akūtas nepieciešamības gadījumā sazināties pa tālruni – 65237635.

- Krustpils novada bibliotēkas no 2020.gada 14.oktobra, klātienē apmeklējamas grāmatu apmaiņai - pirmdienās, trešdienās un piektdienās bibliotēku noteiktajos darba laikos, ievērojot Kultūras ministrijas rīkojumu “Par sociālās distancēšanās nodrošināšanu bibliotēkās”.

- No 2020.gada 17.oktobra pārtraukt amatierkolektīvu un pulciņu darbu līdz rīkojuma par darbības atjaunošanu izdošanai.

- Kultūras, sporta, izklaides un reliģiskās darbības veikšanas vietās, kā arī sabiedriskās ēdināšanas vietās, ja tās darbojas Krustpils novada pašvaldībai piederošās telpās, darbu uzsāk ne agrāk kā plkst. 6.00 un beidz ne vēlāk kā plkst. 24.00.

- Ar 17.10.2020. tiek pārtraukta: 1) sporta zāļu iznomāšana komandu treniņiem un spēlēm; 2) telpu iznomāšana saviesīgiem pasākumiem.

- Krustpils novada pašvaldības kultūras iestādēs atļauts rīkot pasākumus saskaņā ar MK noteikumu  Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" ievērojot 6.1, 15.2 un 161 punktus.

Iesniegumus var iesniegt sūtot vēstulē pa pastu vai e-pastu, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, vai izmantojot elektroniskos pakalpojumus Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, vai iemetot pastkastītē, kas atrodas pie Krustpils novada pašvaldības administrācijas ēkas, Rīgas ielā 150A Jēkabpilī, galvenajām durvīm.

Par Krustpils novada dzimšanas vai miršanas fakta reģistrāciju lūgums sazināties ar dzimtsarakstu nodaļas vadītāju I.Vilkaušu pa tālr. 20288064.Atstājiet komentāru