2024.gada 19. maijs

Lita, Sibilla, Teika

Aknīstes novadā noslēdzies Iedzīvotāju iniciatīvu konkurs 2019

Iedzīvotāju iniciatīvu projekts 2019 ir noslēdzies mazliet vēlāk kā ierasts šajā projektu konkursā. Tehnisku iemeslu dēļ viens projekts tika pilnībā realizēts tikai šī gada augustā.

Kā jau ik katru gadu, Aknīstes novada pašvaldība izsludina Iedzīvotāju projektu konkursu, kura ietvaros var saņemt pašvaldības atbalstu dažādu aktivitāšu veikšanai. Projektu idejas var iesniegt biedrības, nodibinājumi, reliģiskas organizācijas un fizisku personu neformālas grupas, kuras savu darbību veic Aknīstes novada teritorijā.

2019. gadā tika iesniegti 6 projektu pieteikumi, no kuriem komisija apstiprināja VISUS iesniegtos projektu pieteikumus. Līdz 2020. gada rudenim visi iesniegtie projekti arī tika īstenoti.

Kopumā projektu konkursam pašvaldība piešķīra EUR 2500.00; trim projektiem sniedzot atbalstu EUR 500.00 apmērām, vienam EUR 400.00, diviem EUR 300.00.

Projektu mērķi bija paredzēti sabiedrības kopējās veselības veicināšanai, iesaistot vietējos iedzīvotājus dažādos aktīvās atpūtas pasākumos un nodarbībās ar ārstnieciskās vingrošanas palīdzību, ar slēpošanas, laivošanas un pārgājienos iešanas aktivitātēm. Otra projektu ideju grupa apvienoja novada infrastruktūras veidotājus, uzlabojot Dienvidsusējas infrastruktūru laivošanai, pilveidojot atpūtas vietu pie Gārsenes pils un būtiski papildinot mednieku kolektīva darba vidi. Trešā projektu ideja akcentēja vides izglītību kā būtisku vides inteliģences celšanai, realizējot vides lekciju ar Māri Olti.

Slēpošana ir modē, realizēja neformālā grupa „Gārsenes slēpošanas aktīvisti”. Projekta mērķis bija attīstīt veselīga dzīvesveida aktivitātes novadā arī gada tumšajos mēnešos, izmantojot Gārsenes dabas taku potenciālu slēpošanas sportam. Projekta realizācijas gaitā notika slēpošanas inventāra iegāde (piecas slēpes ar slēpjzābakiem). Slēpes novietotas pils pagrabā - trenažieru zālē. Ziemas sezonai atbilstošos laika apstākļos inventāru varēs saņemt Gārsenes pilī par ziedojumiem.

Bērnu rotaļlaukumiņa jaunā dzīve, realizēja neformālā grupa „Gārsenes pils atbalstītāji” ar mērķi labiekārtot novada teritoriju, sniedzot papildus iespējas brīvā laika pavadīšanai publiskajā ārtelpā tieši jaunajām ģimenēm ar bērniem. Gārsenes pils apkārtne papildināta ar slidkalniņu, smilšu kasti, atpūtas vietu ar galdu un krēsliem.

Akas ierīkošana mednieku mājā, realizēja mednieku kolektīvs „Aknīste”. Projekta mērķis bija izveidot aku ūdens ieguvei mednieku kolektīva „Aknīste” mednieku mājā. Tas palīdzēja uzlabot sanitāro apstākļu uzturēšanu mednieku mājā, kā arī palielināja mednieku kolektīva iespēju uzkrāt finansiālos līdzekļus, kuri līdz šim tika izmantoti ūdens nogādei mednieku mājā.

Izglītojošs pārgājiens Gārsenes pils – Dūņu tilts – Aknīste, realizēja aktīvā dzīvesveida draugu grupa „Gārsene”. Projektā tika savienots kājāmgājēju maršruts no Gārsenes pils līdz Dūņu tiltam ar laivošanas maršrutu pa Dienvidsusēju. Novada iedzīvotāji labāk iepazina novada kultūrvēsturi un lokālģeogrāfiju, kā arī aizraujoši un aktīvi pavadīja savu brīvo laiku. Pasākumā piedalījās 22 dalībnieki, vecuma grupā 22-60 gadi.

Dienvidsusējas sakopšanas talkas 2019, realizēja biedrība „Sēlijas laivas” ar mērķi uzlabot Dienvidsusējas infrastruktūru, padarot to vizuāli pievilcīgāku un piemērotāku aktīvajai atpūtai, kā arī izglītojot vietējos iedzīvotājus par upes ekosistēmu. Projekta laikā notika vides lekcija ar dabas draugu Māri Olti, inventāra iegāde upes talku nodrošināšanai un trīs upes sakopšanas talkas. Pasākumus apmeklēja vairāk 30 personas. Informācija par biedrības aktivitātēm var atrast sociālo mediju platformā www.facebook.com/selijaslaivas.
 
Ārstnieciskā vingrošana, realizēja neformālā grupa „Vingro sev” ar mērķi attīstīt un popularizēt veselīgu dzīvesveidu; veicināt fiziskās aktivitātes un izglītot mērķauditoriju par kustību nepieciešamību. Reizi nedēļā notika 20 nodarbības, sadalot dalībniekus pa vecuma grupām. Projekta laikā tika novadītas vairāk nodarbības kā sākotnēji plānots, jo atsaucība bija ļoti liela. Projekta aktivitātes apmeklēja 42 personas.

Liels paldies visiem iedzīvotājiem par idejām un vēlmi darīt sava novada labā! Pašvaldībai tas ir ļoti būtiski apzināties, ka iedzīvotāji paši vēlas darīt un dara!

Santa Šmite,
Projektu konkursa koordinatore
Telpiskās attīstības plānotāja Aknīstes novada pašvaldībā

Avots: akniste.lv

Atstājiet komentāru