2024.gada 14. aprīlis

Gudrīte, Strauja

Sākas sabiedriskā apspriešana par "Gallusman" ieceri bijušajā Jēkabpils lidlaukā izvietot olu ražotni

Sākas sabiedriskā apspriešana par "Gallusman" ieceri bijušajā Jēkabpils lidlaukā izvietot olu ražotni

No šodienas 17.augusta līdz 21.augustam norisināsies sabiedriskā apspriešana par SIA “Gallusman” ieceri bijušajā Jēkabpils lidlaukā izvietot olu ražotni. Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 20.pantu sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienes formā. Videoprezentācija ir pieejama tīmekļa vietnēs krustpils.lv un geoconsultants.lv. Tiešsaistes videokonference notiks 20.augustā plkst.16, un pieejas saite tiks publicēta geoconsultants.lv 20.augustā.

Jau ziņots, ka Ukrainas un Latvijas investoru grupas "Ovostar Union" uzņēmums SIA "Gallusman" kā nākamo iespējamo olu ražotnes vietu izskata bijušo Jēkabpils lidlauku Krustpils novadā, liecina paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma sākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

Uzņēmums Krustpils novada Krustpils pagastā iecerējis izveidot vistu novietņu kompleksu - olu un olu produktu ražotni. Iepriekš ražotnei tika izvērtēti īpašumi citos Latvijas novados.

Darbība paredzēta vairākos nekustamajos īpašumos bijušā Jēkabpils lidlauka teritorijā, kur paredzēts izveidot olu un olu produktu ražotni jeb mājputnu audzēšanas novietņu kompleksu, kas paredzēts līdz sešiem miljoniem dējējvistu un līdz 1,4 miljoniem jaunputnu vietām. Kompleksa darbības nodrošināšanai plānots radīt līdz 200 jaunu darba vietu.

Kompleksā plānots izvietot līdz 18 dējējvistu novietnēm un līdz 12 jaunputnu novietnēm, graudu pirmapstrādes un uzglabāšanas cehu, putnu barības ražošanas cehu, olu šķirošanas cehu un olu produktu ražošanas cehu ar gatavās produkcijas uzglabāšanas noliktavu, kūtsmēslu pārstrādes iekārtas to žāvēšanai un granulēšanai. Tiks izbūvētas arī citas saistošās inženierkomunikācijas - ūdensapgādes, kanalizācijas, notekūdeņu attīrīšanas, elektroapgādes, siltumapgādes un sakaru tīklu infrastruktūra, kā arī neliels, stacionārs degvielas uzpildes punkts iekšējā transporta pašpatēriņa vajadzībām.
Plānotā ražošanas jauda ir ap diviem miljardiem saražotu olu gadā, ko plānots realizēt gan kā čaumalu olas, gan dažādu šķidro un sauso olu produktu. Tāpat kompleksā plānots saražot ap 250 000 tonnu putnu barības gadā, mēslojumu, kā arī auksti spiestu nerafinētu rapšu eļļu. Līdz 90% no kompleksā saražotās produkcijas plānots realizēt eksporta tirgos.

Kūtsmēslu uzglabāšana kompleksa teritorijā netiek paredzēta, nodrošinot to tūlītēju pārstrādi.

Tāpat arī vēstīts, ka "Ovostar Union" ir apstiprinājis plānus izveidot Latvijā jaunu olu produkcijas ražotni. Ražotnes atrašanās vietai izskatīti vairāki varianti - Valkas, Tukuma, Ogres novadi.

Taču vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (AP) apturēja Ogres novada domes pieņemto lokālplānojumu zemesgabaliem Ogres novada Madlienas pagastā, kur tika apsvērtas iespējas veidot olu un olu produktu ražotni.

Ministrs skaidroja, ka attiecīgais lēmums pieņemts, jo lokālplānojuma pārsūdzēšanas termiņa laikā saņemti vairāki iesniegumi ar lūgumu apturēt Ogres domes pieņemtos saistošos noteikumus, tāpēc sākta pārbaude, kurā konstatēti vairāku likumu un citu normatīvu pārkāpumi.

Savukārt Tukuma novada dome līdz ar varas maiņu lauza nodomu vienošanos ar "Gallusman" par olu ražotnes izveidi.

Avots; krustpils.lv

Atstājiet komentāru