2024.gada 20. aprīlis

Mirta, Ziedīte

Krustpilī plānotajai olu ražotnei uzsākts ietekmes uz vidi novērtējums

Krustpilī plānotajai olu ražotnei uzsākts ietekmes uz vidi novērtējums

22. aprīlī Krustpils novada domes kārtējā domes sēdē tika pieņemts lēmums konceptuāli atbalstīt SIA “Gallusman” plānoto investīciju projektu Krustpils novada Krustpils pagastā, kas paredz bijušā Jēkabpils lidlauka teritorijā aptuveni 50 ha platībā izveidot modernu olu un to produktu ražotni. Ražotnes izveidei atbalstu ir sniegusi arī Jēkabpils pilsētas pašvaldība, liecina publicētā informācija Krustpils novada pašvaldības mājaslapā.

No 8. jūlija Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu Nr. 5-02/8 plānotajam ražotnes projektam piemērota ietekmes uz vidi novērtēšanas procedūra, kā arī pieprasīts organizēt plānotās darbības sākotnējo sabiedrisko apspriešanu, kas norisināsies neklātienes formā (attālināti), ņemot vērā valstī noteiktos Covid-19 infekcijas izplatības ierobežojumus un nosacījumus sanāksmju organizēšanai. Sabiedriskās apspriešanas ietvaros ikvienam interesentam būs iespējas iesaistīties, rakstiski sūtot savus komentārus vai uzdodot interesējošos jautājumus.

Lai sniegtu papildus informāciju iedzīvotājiem, kas varētu veicināt padziļinātu izpratni par plānoto ražotnes projektu, SIA “Gallusman” valdes priekšsēdētājs Arnis Veinbergs atbild uz līdz šim visbiežāk uzdotajiem jautājumiem šī projekta sakarā:  

Kas ir uzņēmums SIA “Gallusman” un kas ir tās īpašnieki?

SIA “Gallusman” ir Latvijā reģistrēts uzņēmums, kas dibināts ar mērķi Latvijā izveidot modernu olu un to produktu ražotni un nodrošināt tās sekmīgu darbību ilgtermiņā. Uzņēmuma īpašnieki ir Arnis Veinbergs un Varšavas Fondu biržā kotētā akciju sabiedrība “Ovostar Union PCL”, kas vienotā uzņēmumu grupā apvieno vairākus dažādās valstīs reģistrētus grupas uzņēmumus, kas nodarbojas ar olu ražošanu, pārstrādi un izplatīšanu pasaules tirgos. SIA “Gallusman” ir Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas biedrs.

Kāda ir uzņēmuma SIA “Gallusman” pieredze?

SIA “Gallusman” ražotnes projekta vadītājs, uzņēmuma līdzīpašnieks un valdes priekšsēdētājs Arnis Veinbergs ir viens no pieredzējušākajiem nozares speciālistiem - 11 gadus vadījis Latvijas olu ražošanas uzņēmumu “Balticovo” un pēdējos sešus gadus ir atbildīgs par ražošanas attīstības jautājumiem “Ovostar Union” grupas uzņēmumos. “Ovostar Union” uzņēmumu grupa šobrīd ir viens no lielākajiem olu produkcijas ražotājiem Eiropā ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi putnkopībā. Galvenās uzņēmumu grupas ražotnes šobrīd atrodas Ukrainā.

Kāpēc ražotnes izveidei izvēlēta Latvija?

Latvija loģistikai izdevīgās stratēģiskās atrašanās vietas, putnkopībai piemērotā mērenā klimata, zemās lauksaimniecības dzīvnieku turēšanas intensitātes un pietiekamās izejvielu (putnu barības - graudu) bāzes dēļ (Latvija eksportē ~2/3 no visiem saražotajiem graudiem nepārstrādātā veidā), atzīta par piemērotāko valsti ražotnes izveidei konkurencē ar pārējām Baltijas valstīm, Skandināviju un Poliju. Nozīmīgs faktors vietas izvēlei ir arī tam, ka Latvijā jau šobrīd darbojas cits grupas uzņēmums - SIA “Ovostar Europe”, kas kopš 2015. gada uztur un turpina attīstīt sadarbības partneru tīklu Eiropas Savienības, Tuvo Austrumu u.c. tirgos, kur šobrīd tiek realizēta būtiska daļa no grupas uzņēmumu saražotās produkcijas. 

Kur atradīsies plānotā ražotne?

Ražotnes kompleksa izveide ir plānota bijušā Jēkabpils lidlauka teritorijā Krustpils novada Krustpils pagastā.   Atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam plānotā apbūve atrodas rūpnieciskās apbūves teritorijā. Ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros tiks izskatītas un vērtētas vairākas alternatīvas ražotnes kompleksa infrastruktūras izvietošanai. 

Ražotnes kompleksa infrastruktūras izvietojuma alternatīvas rūpnieciskās apbūves teritorijā. Galvenās ražošanas infrastruktūras, tajā skaitā dējējvistu novietņu, olu šķirošanas un pārstrādes ceha, putnu barības ražotnes ceha un kūtsmēslu pārstrādes iekārtu, izvietošanai tiks izskatītas alternatīvas A1 un A2, savukārt jaunputnu novietņu izvietojumam tiks izskatītas alternatīvas B1 un B2.

Kāda ir plānotā ražotnes infrastruktūra?

Ražotnes kompleksā paredzētas līdz 12 jaunputnu izaudzēšanas novietnes un līdz 18 dējējvistu novietnes, kurās putniem tiks nodrošināta brīva pārvietošanās ārpus sprostiem, pilnībā ievērojot visas putnu labturības un biodrošības prasības. Kopumā novietnēs tiek paredzēta vieta līdz 6 milj. dējējvistu. Putnu novietnes tiks aprīkotas ar modernākajām automātiskām klimata kontroles un uzturēšanas, dzirdināšanas, barības padeves, olu savākšanas un kūtsmēslu savākšanas sistēmām. Tāpat ražotnes kompleksā paredzēts graudu pieņemšanas, pirmapstrādes un uzglabāšanas cehs, putnu barības ražošanas cehs, olu šķirošanas un pārstrādes cehs ar gatavās produkcijas noliktavu, kūtsmēslu pārstrādes iekārtas un organiskā mēslojuma ražošanas cehs, vairāku pakāpju ražošanas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un citas saistošās inženierkomunikācijas – siltumapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas, elektroapgādes un sakaru tīklu infrastruktūra, kā arī neliels, stacionārs degvielas uzpildes punkts kompleksa vajadzībām. Ražotnes kompleksa izveidē plānotas investīcijas līdz 100 milj. eiro apmērā.

Kādu produkciju paredzēts ražot?

Sekojot tirgus tendencēm pasaulē, ražotnē paredzēts ražot ārpus sprostiem turētu putnu dētas čaumalu olas (t.i. “kūtī dētas olas”) un dažādus olu produktus – šķidros un sausos olu produktus (olu masas un olu pulveri), kas pasaulē plaši tiek izmantoti pārtikas rūpniecībā, vārītas olas un citus produktus, piemēram, pagatavošanai gatavus maisījumus (omletes, pankūku mīklas, desertu sagataves, uztura bagātinātājus u.c.), auksti spiestu rapšu eļļu un organisku augsnes mēslojumu.

Līdz 90% no visas saražotās olu produkcijas plānots realizēt eksporta tirgos, piegādājot produkciju Eiropas lielākajiem mazumtirdzniecības tīkliem un pārtikas produktu ražošanas uzņēmumiem. Jau šobrīd esošais grupas plašais sadarbības partneru tīkls Eiropas Savienībā un citur pasaulē, ko uztur un attīsta Latvijas uzņēmums SIA “Ovostar Europe”, būs stabils pamats jaunās ražotnes produkcijas noietam jau no pirmās ražotnes darbības dienas.

Ražotnes plānotais novietojums bijušā Jēkabpils lidlauka teritorijā, kuras tuvumā atrodas daudzveidīga un starptautiskā mērogā nozīmīga transporta infrastruktūra, ļaus nodrošināt teicamas loģistikas iespējas izejvielu piegādēm un gatavās produkcijas nogādāšanai visos virzienos.  

Vai ražotne neradīs traucējošas smakas?

Galvenais traucējošu smaku cēlonis no lopkopības uzņēmumu darbības ir saistīts ar kūtsmēslu uzglabāšanu laukumos vai tvernēs, kā rezultātā no tām izdalās mēslu sadalīšanās procesā radušās smakojošās gāzes. Jaunajā olu produktu ražotnē kūtsmēslu uzglabāšana nav paredzēta, līdz ar ko šāds potenciāli traucējošu smaku avots tiek pilnībā izslēgts. Tā vietā kompleksā ir paredzētas būtiskas investīcijas kūtsmēslu pārstrādes iekārtu izveidē, kas tiks aprīkotas ar modernām gaisa filtru sistēmām. Mēsli no putnu novietnēm tiks izvākti katru dienu ar automātiskām transportieru lentu sistēmām un nogādāti tūlītējai pārstrādei speciālās slēgtās iekārtās, kas mēslus izžāvēs un granulēs. Šādi pārstrādāti mēsli, kam ir novērsta patogēnu klātbūtne un smakas, ir plaši izmantojami lauksaimniecībā kā vērtīgs organiskais augsnes mēslojums, kas ir efektīvāks un videi draudzīgāks par pārsvarā importētajiem fosilajiem vai rūpnieciski ražotiem minerālmēsliem. Pārstrādes procesā šo mēslojumu ir iespējams papildus uzlabot, pielāgojot dažādām lauksaimnieku vajadzībām. Organiskā mēslojuma ražošanā plānots sadarboties ar vietējiem uzņēmumiem SIA "Baltic Biorefinery Park" un SIA “Generis”, kas ir specializējies augsnes mēslošanas līdzekļu izstrādē, tajā skaitā organiskai un bioloģiskai lauksaimniecībai.

Kā būtisks faktors, lai novērstu ražotnes darbības ietekmi uz iedzīvotāju dzīves kvalitāti, ir norādāms gan reģionā valdošo vēju virziens (DR, D, R), gan ražotnes plānotais izvietojums - rūpnieciskās apbūves zona bijušā Jēkabpils lidlauka teritorijā, kas atrodas pietiekamā attālumā no tuvākās dzīvojamās un publiskās apbūves.

Detalizēta kompleksa darbības ietekmes izvērtēšana tiks veikta normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ietekmes uz vidi novērtēšanas procesa ietvaros, ko īstenos viens no Latvijas vadošajiem vides un inženierkonsultantu uzņēmumiem - SIA “Geo Consultants”.

Kāds ieguvums būs vietējiem iedzīvotājiem no ražotnes izveides?

Ražotnē paredzēts izveidot līdz 200 jaunas darba vietas vietējiem iedzīvotājiem, nodrošinot darba iespējas tādiem speciālistiem kā zootehniķi, vetārsti, pārtikas tehnologi, elektrotehniķi, siltumtehniķi, automatizēto iekārtu operatori, laboratorijas speciālisti, šķirotavas operatori, noliktavas darbinieki, loģistikas speciālisti u.c. Ražotnē tiks paredzēta arī darbinieku apmācība, kur tas būs nepieciešams.

Ražotnes darbības ietvaros valsts un pašvaldību budžetos ik gadu tiks veikti būtiski nodokļu maksājumi, ļaujot novirzīt papildus līdzekļus gan sociālo jautājumu risināšanai, gan infrastruktūras uzlabošanai. Tāpat ražotnes izveide un darbība veicinās kopējo ekonomisko aktivitāti novadā un visā reģionā, jo tiks radītas biznesa attīstības iespējas daudziem vietējiem uzņēmējiem. Piemēram, būvniekiem, vietējiem lauksaimniekiem, no kuriem gadā plānots iepirkt līdz 200 tūkstoši tonnas graudu un līdz 50 tūkstoši tonnas rapšu sēklu putnu barības ražošanai, transporta pakalpojumu sniedzējiem ražošanai nepieciešamo izejvielu piegādēm un gatavās produkcijas nogādāšanai vietējā un eksporta tirgiem, iepakojuma ražotājiem un citiem ar ražotnes darbību tieši un netieši saistītu pakalpojumu nodrošināšanai.

Ražotnes izveide un infrastruktūras sakārtošana bijušā Jēkabpils lidlauka teritorijā radīs priekšnoteikumus arī turpmākai šīs teritorijas attīstībai, piesaistot citus ražošanas uzņēmumus.  

Kad ir plānota ražotnes darbības uzsākšana?

Kompleksa būvniecību plānots uzsākt 2021. gada vidū un pabeigt līdz 2023. gada beigām. Kompleksa pilnas jaudas ekspluatāciju paredzēts uzsākt 2024. gadā.

Šobrīd ir uzsākts ražotnes ietekmes uz vidi novērtēšanas process, kā ietvaros tiks sagatavots ziņojums, kurā detalizēti tiks aprakstīti plānotās darbības tehnoloģiskie un organizatoriskie procesi, kā arī to ietekme uz apkārtējo vidi un iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Šo ziņojumu pārbaudīs un vērtēs valsts kompetentās iestādes vides aizsardzības jomā, lai pārliecinātos, ka ražotnes darbībai izvēlētie tehnoloģiskie risinājumi ir pilnībā atbilstoši ne tikai stingrajām vides aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, bet arī nozares labākajiem pieejamajiem tehniskiem paņēmieniem. Tikai pēc minētā atzinuma un darbības nosacījumu saņemšanas būs iespējama ražotnes būvniecības uzsākšana.

Kur ir iespējams iegūt informāciju par plānoto ražotni?

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto ražotnes darbību var iepazīties Krustpils novada pašvaldībā (Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202) tās administrācijas darba laikā, kā arī tīmekļa vietnēs – www.krustpils.lv un www.geoconsultants.lv. Papildus informāciju var iegūt klātienē SIA “Gallusman” birojā Ikšķilē, Tīnūžu šoseja 17, vai neklātienē - uzņēmuma tīmekļa vietnē www.gallusman.com, rakstot jautājumu e-pasta vēstulē uz adresi info@gallusman.eu vai zvanot pa tālruni +371 28449491.
Saistīta ziņa:

Krustpils novada dome atbalsta SIA “Gallusman” olu ražotnes būvniecību, kuras ieceri Ogres novadā apturēja VARAM ministrs

Atstājiet komentāru