2024.gada 20. aprīlis

Mirta, Ziedīte

Kokneses novada uzņēmēji uzstāj uz reģionālā autoceļa P79 Koknese-Ērgļi atjaunošanas darbiem

Kokneses novada uzņēmēji uzstāj uz reģionālā autoceļa P79 Koknese-Ērgļi atjaunošanas darbiem

Vadošie Kokneses novada uzņēmēji un lauksaimnieki apvienojušies cīņā par infrastruktūras uzlabošanu, tostarp kritiskā stāvoklī esošā autoceļa Koknese-Ērgļi atzīšanu par topošā Aizkraukles novada prioritāti. Autoceļa kvalitāte vienlīdz nozīmīga ir arī divām skolām un ģimenes atbalsta centram, portāla Radio1.lv redakciju informēja uzņēmēju pārstāve Inese Mauriņa. 

P79 autoceļš Koknese-Ērgļi ir Latvijas reģionālais autoceļš, kas savieno autoceļu A6 un E22 Koknesē caur Vecbebriem un Iršiem ar Ērgļiem. Autoceļš jau labu laiku neatbilst nedz mūsdienīgas tirgus ekonomikas vajadzībām, nedz Eiropas Savienības (ES) prasībām (11,5 t ass slodze, 44t kopējā kravas transporta slodze). Pieguļošajās teritorijās attīstoties lieliem uzņēmumiem, strauji palielinājusies satiksmes intensitāte un smago transportlīdzekļu īpatsvars. Iepriekš minēto apstākļu dēļ, jau ilgstoši notiek autoceļa sabrukšana. Esošā ceļa kvalitāte ievērojami apgrūtina ražošanu un palielina tās izmaksas. 

Juris Sprukulis, SIA “Vecsiljāņi”: “Koknese-Ērgļi autoceļš ir nozīmīga satiksmes dzīsla novada uzņēmējdarbības nodrošināšanai. Ceļam pieguļošajā teritorijā darbojas vairāk nekā 20 uzņēmumi, ar tādiem darbības veidiem kā piena lopkopība, graudkopība, pārtikas ražošana, metālapstrāde, u.c. Uzņēmumu kopējais gada apgrozījums sasniedz gandrīz 14 miljonus EUR, nodrošinot 223 darba vietas novadā. Jāatzīst, ka paralēli apdraudētai novada uzņēmējdarbībai un nodarbinātībai, grūti izbraucamā ceļa dēļ, cieš arī pārējie novada iedzīvotāji – apgrūtinātās satiksmes dēļ skolēniem tiek kavētas mācību stundas, senioriem un hroniski slimajiem ir apgrūtināta neatliekamās palīdzības sniegšana.”

Pagājušā gada nogalē valdība vienojās, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Satiksmes ministriju jāsagatavo priekšlikumus prioritārajam pasākumam 2021., 2022. un 2023.gadam “Investīciju programma autoceļu attīstībai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā”, paredzot finansējumu jaunā Satiksmes ministrijas programmā. Gatavojot dokumentus VARAM, Zemgales plānošanas reģions  kritiskā stāvoklī esošo ceļa posmu Koknese-Ērgļi ir ievietojis rezerves sarakstā. 

J.Sprukulis: “Koknese-Ērgļi  minēto ceļa posmu remonts bija paredzēts Valsts autoceļu sakārtošanas programmā 2014. -2020. gadam, bet netika realizēts. Pieguļošajā teritorijā attīstoties lieliem uzņēmumiem ir strauji palielinājusies satiksmes intensitāte un smagsvara transportlīdzekļu īpatsvars, kā rezultātā notiek pastāvīgs autoceļa sabrukuma process. Esošā ceļa kvalitāte ievērojami apgrūtina ražošanu un palielina ražošanas izmaksas. Nelīdzenā ceļa seguma dēļ, kravas tiek bojātas, radot uzņēmējiem papildus zaudējumus. Dārgie automašīnu remonti ietekmē ražošanas izmaksas. Tāpēc ir svarīgi steidzami vienoties par šo ceļa posmu kā Aizkraukles novada prioritāti, lai SM jau tuvākajā laikā varētu lemt par šī ceļa remontu 2021.gadā”. 

INFORMĀCIJAI 

Autoceļam P79 “Koknese  - Ērgļi” jānodrošina:

- Apdzīvoto vietu (Bebru pagasts (iedz.skaits 1077) un  Iršu pagasts (iedz. Skaits 470)) sasniedzamība ar administratīvo centru (VPVKAC, ģimenes ārstu prakses, pasts, bankomāts, veikals, benzīntanks u.c)

- Piekļuve vairāk kā 20 uzņēmumiem (t.sk. lauksaimniecības, metālapstrādes, mežizstrādes, kravu pārvadājumi u.c), kuri nodrošina 223 darbavietas.

- Piekļuve saimniecībām, kuras katru dienu  realizācijai nodot vairāk kā 63 tonnas svaigpiena un nodrošina barības piegādi un kūtsmēslu izvešanu vairāk kā 5 900 lopu lielam ganāmpulkam. 

- Piekļuve saimniecībām, kuras ik gadu izved vairāk kā 13 800 tonnas graudu.

- Sabiedriskā transporta maršruti.

- Skolēnu pārvadājumi uz izglītības iestādēm (pamatskola, vidusskola), mūzikas skolu, peldbaseinu.

- Preču piegāde un pakalpojumu sniegšana iestādēm (Iršu pagasta pārvalde, Ģimenes atbalsta centrs "Dzeguzīte",  Pērses sākumskola, veikals-kafejnīca "Zemītes").

- Mežizstrādei.

- Tūrismam un apskates vietām (valsts nozīmes  arhitektūra piemineklis “Vecbebru muižas kungu māja”, Safari parks "Zemitāni", Iršu Magazīna (Lielākā baltvācu kolonija), Bulandu pilskalns, zemnieku sēta "Nomaļi").

Iniciatīvu atbalsta Kokneses uzņēmēji: SIA "ZS Pilslejas", SIA "Vecsiljāņi", SIA "Pērles Būve", Kokneses ciemata J.Kirovāna zemnieku saimniecība "SIETIŅI", SIA „ZIEDI”, Bebru pagasta zemnieku saimniecība "ROSMES", SIA "ZEMITĀNI", SIA "Bormaņi", SIA "ROPLAINIS", Aizkraukles rajona Iršu pagasta zemnieku saimniecība "ZEMĪTES", Bebru pagasta K.Karlsona zemnieku saimniecība "TĪRUMNIEKI", SIA "Vējkalni MIKI", Iršu pagasta zemnieku saimniecība Pamati, SIA "Pelava", IK WIL VAN HERK, Iršu pagasta zemnieku saimniecība "Pumpuri".

Foto: no arhīva, ilustratīvs attēls

Atstājiet komentāru