2024.gada 19. maijs

Lita, Sibilla, Teika

Pūce Pļaviņu mēram Luksam pieprasījis paskaidrojumu saistībā ar meža izciršanu

Pūce Pļaviņu mēram Luksam pieprasījis paskaidrojumu saistībā ar meža izciršanu

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (AP) pieprasījis paskaidrojumus Pļaviņu novada domes priekšsēdētājam Aigaram Luksam (V) par pieļautajiem normatīvo aktu pārkāpumiem saistībā ar pašvaldības īpašumu pārvaldīšanu, kā rezultātā nekustamajā īpašumā, iespējams, ir veikta nelikumīga meža izciršana, informēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) pārstāve Agnese Vārpiņa.

Pēc viņas paustā, ministrija maija vidū saņēma iesniegumu par meža izciršanu nekustamajā īpašumā, un, iepazīstoties ar iesnieguma materiāliem, informāciju Pļaviņu novada pašvaldības tīmekļvietnē, Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā un Valsts vienotās datorizētajā zemesgrāmatā pieejamo informāciju par nekustamo īpašumu, kā arī, aplūkojot to klātienē, konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi.

Pašvaldība nekustamo īpašumu ir iznomājusi aktīvās atpūtas pasākumu organizēšanai un sporta bāzes izveidošanai. Daļa no īpašuma aptuveni 14 hektāru platībā ir noteikta kā parka un rekreācijas teritorija un atbilstoši Vietalvas pagasta saistošajiem noteikumiem parkos ir aizliegta pamatcirte. Taču Pļaviņu novada domes 2019.gada 25.jūlija sēdē apstiprināti cirsmu izsoles noteikumi, kas paredz konkrētajā nekustamajā īpašumā Vietalvas pagastā veikt galveno cirti un kailcirti arī tajā īpašuma daļā, kas teritorijas plānojumā noteikta kā parka un rekreācijas teritorija un kurā atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem šāda veida cirte ir aizliegta.

"Apsekojot nekustamo īpašumu, ministrija saskatījusi virkni neatbilstību pašvaldības apstiprinātajos noteikumos un dabā. Pašvaldības rīcība ir vērtējama no diviem būtiskiem aspektiem, proti, vai pašvaldība, rīkojot cirsmu izsoli, ir ievērojusi likuma normas, kā arī noteikti būtu jāvērtē, kā pašvaldības izvēlētā meža apsaimniekošana ietekmē vides un ainavas vērtību," uzsvēra Pūce.

Lai arī ieņēmumi no meža cirsmu izsoles papildina pašvaldības budžetu, pašvaldību pienākums ir atbildīgi izvērtēt to lietderību un ietekmi uz nekustamā īpašuma turpmāko attīstīšanu, pauda ministrs.

VARAM sniegtā informācija liecina, ka Pļaviņu novada dome apstiprināja noteikumus, kas paredz veikt sanitāro cirti nekustamajā īpašumā. Taču, apsekojot nekustamo īpašumu dabā, VARAM pārstāvji konstatēja, ka meža sanitārās cirtes vietā ir veikta kailcirte, kas ir pretēji iepriekš minētajiem izsoles noteikumiem un izsniegtajam Valsts meža dienesta izsniegtajam apliecinājumam koku ciršanai. Tāpat nav ievērots Publiskas personas mantas atsavināšanas likums, domes sēdes protokolā nenorādot informāciju par to, kas ir veicis izcērtamo koku krājas novērtēšanu un informāciju par atsavināmās mantas nosacītās cenas apstiprināšanu.

Pļaviņu novada domei paskaidrojumi ministrijai jāiesniedz septiņu dienu laikā.

Pļaviņu novada domes 2019.gada 25.jūlija domes sēdes protokols liecina, ka sēdē pieņemti lēmumi par īpašumos "Skolas mežs 1", "Skolas mežs 2" un "Mailes 98" Vietalvas pagastā kailcirtē izcērtamās koksnes izsolēm. Izsoļu sākotnējās cenas bija 4970, 29 570 un 130 080 eiro.

Atstājiet komentāru