2024.gada 19. maijs

Lita, Sibilla, Teika

Notiks Sēlijas ūdeņu sakopšanas talkas un vides lekcijas

Biedrība “Sēlijas laivas” ir uzsākusi Sabiedrības integrācijas fonda atbalstītā projekta “Domā globāli, rīkojies lokāli!” īstenošanu, kura ietvaros notiks piecas ūdeņu sakopšanas talkas un vides lekcijas Aknīstes, Jēkabpils, Viesītes un Neretas novadā.

Rūpējoties par vides tīrību un vietējo iedzīvotāju izglītošanu vides vaicājumos, kā arī pilsonisko līdzdalību, biedrība “Sēlijas laivas” šogad īsteno vērienīgu vides sakopšanas projektu četros Sēlijas novados. 

Pirmā projekta aktivitāte paredzēta 16. maijā, sakopjot Jēkabpils novada Kalna pagastā esošo Klaucānu un Priekulānu ezera krastus. Šie ezeri un to apkārtējā teritorija veido dabas liegumu, kas izveidots peldošā ezerrieksta (Trapa natans) aizsardzībai. Augs iekļauts Latvijas Sarkanās grāmatas 1. kategorijā un Latvijā sastopams vienīgi 4 ezeros, no kuriem trīs atrodas Sēlijā. Lai pēc iespējas mazāk ietekmētu šī unikālā auga dzīvotni, svarīgi visas aktivitātes paveikt pirms  aktīvā veģetācijas perioda sākuma. Par šīs vietas nozīmi un citiem vides izglītības jautājumiem talciniekus informēs Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģiona vecākā valsts vides inspektore Irēna Skrinda.

Biedrības “Sēlijas laivas” valdes locekle Linda Puncule: “Sēlijas novados ir salīdzinoši zema iedzīvotāju pilsoniskā līdzdalība. Mūsu biedrības mērķis nav tikai veicināt laivošanu, bet veicināt arī Sēlijas iedzīvotāju iesaisti sabiedriskajos procesos – attīstīt piederības izjūtu savam novadam, pieņemt lēmumus, apzināt apkārtējās vides vērtības. Esam Sēlijas patrioti un projektu apzināti organizējam dažādās Sēlijas vietās, lai piesaistītu pēc iespējas dažādāku auditoriju.”

Projekta vadītājs, viens no biedrības valdes locekļiem Ričards Šmits cer, ka pašreizējā situācija saistībā ar Covid-19 talciniekus nebiedē: “Pērnajā gadā organizējām vairākus pārgājienus starp Sēlijas salām, kas guva lielu atsaucību. Ceram, ka arī šogad palīgu netrūks. Tā kā visas aktivitātes plānotas brīvā dabā un daļēji uz ūdens, tad ievērot distanci citam no cita nebūs problēmu. Savā ziņā šīs talkas būs kā piedzīvojums, jo daļa darbu tiks veikta no laivām, ko mēs nodrošināsim. Cik daudzi no mums ir bijuši ar laivu ezerā, kas atrodas purva vidū? Vai cik viesītiešu ir bijuši Mazā ezeriņa vidū? Domāju, piedzīvojumu netrūks!”

Turpmākās projekta aktivitātes paredzētas Viesītes pilsētas Mazajā ezeriņā, Elkšņu pagasta Dumbļa purvā, Viesītes pagasta Sūpes purvā, kā arī Dienvidsusējas upē Aknīstes, Elkšņu, Rites un Neretas pagasta robežās. Projekta noslēgumā notiks pārgājiens un laivu brauciens uz kādu no  sakoptajām ūdenstilpēm, kas būs guvusi plašāko talcinieku atsaucību. Aicinām sekot līdzi informācijai par katras norises vietas laiku un datumu sociālajos tīklos, pašvaldību vietnēs, kā arī reģionālajos medijos. Visas talkas tiks organizētas, ievērojot valstī noteiktos drošības pasākumus. 

Projektu īstenošanas vietās talcinieki tiks nodrošināti ar nepieciešamo darba inventāru – atkritumu maisiem, laivām atkritumu vākšanai no ūdens, drošības vestēm. Ievērojot drošības prasības, kopīgajām pusdienām talkas dalībniekiem nepieciešams ņemt līdzi savus traukus! Atkritumu izvešana noritēs, saskaņojot ar katra novada pašvaldību. Tāpat kā pirmajā norises vietā Klaucānu un Priekulānu ezerā, arī citviet pirms talkas vides aizsardzības speciālisti dalīsies zināšanās par Sēlijas dabas vērtībām.

Projekta gaitā līdz pat 30. oktobrim norisināsies fotokonkurss “Skaistais ir blakus”, kurā aicināti piedalīties ne tikai talku dalībnieki, bet ikviens interesents. Konkursa dalībniekiem jāpaveic kāds vides sakopšanas darbs, fotografējot vietu pirms un pēc darbu veikšanas. Foto jāsūta biedrībai “Sēlijas laivas” e-pastā vai sociālajos tīklos. Visi darbi tiks publicēti biedrības sociālo tīklu kontus. Labāko darbu autoriem balvā iespējams saņemt vienas dienas bezmaksas laivu braucienu kādā no Sēlijas ūdenstilpēm. Plašāk par konkursu var uzzināt biedrības sociālajos tīklos.

Projekts “Domā globāli, rīkojies lokāli!” tiek īstenots Latvijas valsts budžeta finansētās programmas ''NVO fonds'' ietvaros, ko organizē Sabiedrības integrācijas fonds. Kopējais saņemtais finansējums ir 4513.42 eiro. Tā mērķis ar izglītojošām vides aktivitātēm veicināt Sēlijas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību un piederības izjūtu Sēlijai.

Biedrība “Sēlijas laivas” reģistrēta Aknīstē 2018. gadā un savā neilgajā darbības laikā jau guvusi ievērību Nevalstisko organizāciju jomā. Līdz šim īstenoti 4 dažādu finansētāju atbalstīti projekti un vairākas brīvprātīgās vides sakopšanas iniciatīvas. 2019. gadā biedrība kļuva par vienu no pieciem uzvarētājiem Eiropas lauku parlamenta konkursā par iedvesmojošāko vietējās iniciatīvas stāstu, pārstāvot Sēliju Spānijas ciemā Kandā.


Sagatavoja Jānis Dzimtais
Biedrība “Sēlijas laivas”

Atstājiet komentāru