2024.gada 19. maijs

Lita, Sibilla, Teika

Preiļos Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldes inspektori atklājuši divas nelikumīgas sadzīves atkritumu izgāztuves

Preiļos Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldes inspektori atklājuši divas nelikumīgas sadzīves atkritumu izgāztuves

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldes (VVD) vides inspektori, veicot kontroles pasākumus vides aizsardzības jomā, Preiļu pilsētas teritorijā atklāja divas nelikumīgas sadzīvē radušos atkritumu izgāztuves.

Aptuvenais atkritumu daudzums vienā objektā 5000 m3, bet piegružotās teritorijas platība 0.24 ha. Atkritumu sastāvā lielākoties konstatēti parku, dārzu, ielu tīrīšanas atkritumi, t.i., grunts, koku lapas, zari u.c. kompostējamais materiāls ar nešķirotu sadzīves atkritumu un būvgružu piejaukumu.

Savukārt, otrajā objektā patvaļīgi izveidotajā atkritumu kaudzē konstatēti aptuveni  500 m3 dārzu un parku atkritumu (galvenokārt koku lapas). 

VVD ir informējis Preiļu novada domi un SIA “Preiļu saimnieks”, kas pauduši gatavību īstenot nepieciešamās rīcības, lai novērstu konstatētos pārkāpumus un sakārtotu pilsētvidi, t.sk. izstrādāt un saskaņot ar VVD turpmākos teritoriju revitalizācijas pasākumus, risināt jautājumu par normatīvajiem aktiem atbilstošām bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas iespējām.

Papildus, teritorijā, kur konstatēti  dārzu un parku atkritumi ar nešķiroto sadzīves atkritumu un būvgružu piejaukumu, tiks veikta atkritumu sastāva izpēte, precīzi nosakot atkritumu daudzumu un organizējot pieguļošās teritorijas vides monitoringu.

VVD veic šo teritorijas uzraudzību, lai pārliecinātos, ka pārkāpumi tiks novērsti. Par konstatēto uzsāktas administratīvo pārkāpumu lietas. Lietvedību gaitā tiks izvērtēta arī atbildīgo personu izrādītā iniciatīva pilsētas teritorijas sakārtošanā, novēršot atkritumu apsaimniekošanas normatīvo aktu pārkāpumus. 


Kristīne Kļaveniece
Sabiedrisko attiecību vadītāja
Valsts vides dienests

Foto: Ilustratīvs attēls

Atstājiet komentāru