2020.gada 27. maijs

Dzidra, Dzidris, Gunita, Loreta

Biedrība Lauku partnerība “Sēlija” izsludina pieteikšanos uz projektu iesniegšanu

Biedrība Lauku partnerība “Sēlija” izsludina pieteikšanos uz projektu iesniegšanu

iedrība Lauku partnerība “Sēlija” izsludinājusi atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 7. kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumiem Nr. 590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”. LEADER vīzija ir ar dzīvi apmierināts cilvēks laukos, kas spēj realizēt savas ekonomiskās un sociālās vajadzības pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai.
Lai veiksmīgāk sagatavotu projektus iesniegšanai, informējam, ka 13. martā, plkst. 10.00, Ābeļu pagasta pārvaldes 2. stāva zālē, Aldaunas ielā 13, Brodos notiks seminārs:  “LEADER projektu sagatavošana, to īstenošana, pieredzes apmaiņa”.


Atstājiet komentāru