2024.gada 23. maijs

Leokādija, Leontīne, Ligija, Lonija

Līvānu un Jēkabpils slimnīcu sadarbības projekta aktualitātes

Līvānu un Jēkabpils slimnīcu sadarbības projekta aktualitātes

SIA “Līvānu slimnīca” projekta ietvaros veikto iepirkumu rezultātā saskaņā ar noslēgtajiem piegādes līgumiem projekta budžetā ir izveidojies ietaupījums 49 986.93 EUR apmērā pret sākotnēji budžetā plānoto finansējumu, kuru plānots izmantot jaunas Ultrasonogrāfijas (USG) iekārtas iegādei.

Ražotāju rekomendētais ekspluatācijas termiņš USG iekārtām ir 7 gadi. Līvānu slimnīcā esošā USG iekārta ir sasniegusi un pārsniegusi šo termiņu. Iekārtas darbība ir palēnināta, tā mēdz pārkarst, līdz ar ko rodas nepieciešamība to restartēt izmeklējumu laikā. Tā ir aprīkota ar iepriekšējās paaudzes monitoru, kas nav draudzīgs ārstu redzei, kā arī iekārtas izšķirtspēja vairs neatbilst nepieciešamajam ultrasonogrāfijas izmeklējumu līmenim. Ārstiem ir grūtāk uzstādīt diagnozi kā arī izmeklējuma process mākslīgi pagarinās, līdz ar ko netiek veicināts produktīvs mediķu darbs un pacientu efektīva izmeklēšana.
 
Ar esošo USG iekārtu strādā 4 USG speciālisti – 2 speciālisti ginekoloģijas un dzemdību specialitātē veic ginekoloģiskos un dzemdību izmeklējumus, 2 vēdera un vairogdziedzera ultrasonogrāfijas speciālisti veic iegurņa orgānu ultrasonogrāfijas izmeklējumus, t.sk vairogdziedzera patoloģijas izslēgšanu.
 
Jaunas USG iekārtas iegādes gadījumā tiek plānots piesaistīt papildus 1 speciālistu (sadarbībā ar SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”), jo darbs ar mūsdienīgām medicīnas iekārtām ir papildus motivācija jaunajiem speciālistiem iesaistīties darbā reģionos.
 
31.01.2020. Elektronisko iepirkumu sistēmā ir ticis izsludināts atklāts konkurss Nr. LS2020/1 “Ultrasonogrāfijas iekārtas iegāde” ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu 20.02.2020. Konkursa uzvarētājam USG iekārta jāpiegādā 2 mēnešu laikā kopš līguma noslēgšanas, līdz ar ko jau šovasar Līvānu slimnīcā varētu būt pieejami USG izmeklējumi ar jaunu un mūsdienīgu iekārtu.
 
Sākotnēji, iesniedzot projekta pieteikumu, SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” budžetā tika plānots iekārtu iegādei izlietot 52 759.63 EUR. Projekta realizācijas gaitā saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par iekārtu piegādi un uzstādīšanu patreiz izlietoti 49 490.50 EUR, tādejādi ir izveidojies ietaupījums 3269,13 EUR apmērā pret sākotnēji budžetā plānoto finansējumu. Projekta ietvaros ietaupītos līdzekļus 3269,13 EUR apmērā plānots daļēji izmantot jauna LOR pacientu krēsla iegādei stacionāra LOR speciālista kabinetam. Saskaņā ar patreiz veikto tirgus izpēti iepriekš minētās iekārtas izmaksas sastāda EUR 6171.00. Ņemot vērā iepriekš minēto, Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrai 06.02.2020 iesniegti līguma grozījumi, lai projekta aktivitātēs iekļautu iepriekš minētās iekārtas iegādi.

Avots:livani.lv

Atstājiet komentāru