2020.gada 26. septembris

Gundars, Knuts, Kurts

Viesītes novadā balvu "Gada uzņēmējs 2019" saņem SIA "RA 5"

29. novembrī Rundāles pilī, Baltajā zālē notika Zemgales Plānošanas reģiona (ZPR) un tā struktūrvienības “Uzņēmējdarbības centrs” ceturto reizi organizētā krietnāko uzņēmēju godināšana. No Viesītes novada nominācijai tika izvirzīta SIA “RA 5”. Apbalvojumu saņēma īpašniece Jolanta Kovnacka. Visu 22 pašvaldību nominētajiem laureātiem – uzņēmumu īpašniekiem vai viņu pārstāvjiem Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs Aivars Okmanis un pašvaldību vadītāji pasniedza reģiona Atzinības rakstu, piemiņas velti un 500 eiro naudas balvu.

Par titula “Gada uzņēmējs Zemgalē” saņēmēju var kļūt vidējo un mazo uzņēmumu īpašnieki, kuru uzņēmums reģistrēts vai veic saimniecisko darbību konkrētās pašvaldības teritorijā. Turklāt pretendentiem nedrīkst būt nodokļu vai nodevu parādu, kā arī pārkāpumu darba tiesisko un darba aizsardzības jomā. Pārējo kritēriju starpā minēta uzņēmuma darbības pozitīvā ietekme uz novada vai pilsētas, kā arī reģiona ekonomisko izaugsmi un sociālo problēmu risināšanu. Līdztekus tam pretendentam jāveicina videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešana, ar savu produkciju jābūt aktīvam vietējā vai ārzemju tirgus dalībniekam. Tāpat īpaši augstu tiek vērtēts radošums uzņēmumā, kā arī sabiedriskās aktivitātes.

Informāciju apkopoja:
Sabiedrisko att. un Jaunatnes lietu spec. Dita Mažeika

Avots: viesite.lv

Atstājiet komentāru