2020.gada 22. septembris

Maigurs, Mārica, Māris

Krustpils novadā balvu “Gada uzņēmējs Zemgalē 2019” saņem – ZS “Avotiņi” (FOTO)

29. novembrī, Rundāles pils Baltajā zālē norisinās Zemgales Plānošanas reģiona (ZPR) un tā struktūrvienības Uzņēmējdarbības centrs ceturto reizi organizētā krietnāko uzņēmēju godināšana. Starp gada labākajiem un veiksmīgākajiem Zemgales reģiona uzņēmējiem titulu „Gada uzņēmējs Zemgalē 2019” saņēma Krustpils novada zemnieku saimniecība “Avotiņi”, īpašniece Dita Katiņa, informē Krustpils novada sabiedrisko attīcību speciāliste Justīne Iie. ZS “Avotiņi” ir uzņēmums ar  pozitīvu tēlu un labu reputāciju, kas veic sociāli atbildīgu, veiksmīgu un ilgtspējīgu komercdarbību, tā konkursa pieteikumā par ZS “Avotiņi” rakstīja Krustpils novada Attīstības nodaļas vadītāja Inga Rubene.

Viņa norāda, ka ZS “Avotiņi” nodarbojas ar ēdināšanas,  mazumtirdzniecības un viesmīlības pakalpojumiem. Uzņēmums ir izveidojis trīs kafejnīcas – kafejnīcu “Murdiņš” Kūku pagastā, kafejnīcu “Lauku šiks” un ēdnīcu “Ūsiņš”, kas atrodas Jēkabpilī.  ZS “Avotiņi” ir vieni no atpazīstamākajiem ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem ne tikai Krustpils novadā, bet arī Jēkabpilī un tuvākajā apkārtnē. Paralēli ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai, ir atvērti četri veikali – “Vēlme” un “Jaunmuiža”  Kūku pagastā, “Kalmes”  Krustpils pagastā un “Ūsiņš” Jēkabpils pilsētā. Visi veikali ir LaTS tīkla dalībnieki. 

Tāpat ir izveidota viesu māja “Avotiņi” - atjaunots 1936.gadā celtais Stallis ar plašu 120 m2 lielu svinību zāli, kā arī gultas vietām. Kopumā viesu namā ir iespējams uzņemt un izmitināt 100 viesus. 

Aktīvā ZS “Avotiņi” darbība veicina nodarbinātību (uzņēmumā strādā 45 darbinieki), nodrošina ēdināšanas un mazumtirdzniecības pakalpojumu pieejamību novada iedzīvotājiem un ciemiņiem, veicina  Krustpils novada atpazīstamību reģiona līmenī un veicina tūrisma attīstību novada teritorijā.

2012.gadā Latvijas tirgotāju asociācija  ēdnīcu “Ūsiņš” atzina par Latvijas labāko tirgotāju, bet 2013.gadā Valsts valodas centrs šo ēdnīcu atzina par uzņēmumu, kur ir draudzīga vide latviešu valodai. 

ZS “Avotiņi” līdzdarbojas gan Kūku pagasta, gan Krustpils novada organizētajos pasākumos - sporta spēlēs, novada svētkos, vietējo bibliotēku un izglītības iestāžu pasākumos. Uzņēmuma īpašniece aktīvi iesaistās ar novadu saistītos jautājumos, neatsaka, ja pašvaldība lūdz palīdzību, kas saistīta ar viņas darbības jomu. 

Tāpat ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar vietējiem māksliniekiem – kafejnīcu un viesu nama telpām ir interesants un gaumīgs interjers, ko uzņēmuma īpašniece radījusi kopā ar novada mākslinieci Jolantu Ābeli.

Tikpat radošs kā interjers ir arī kafejnīcā piedāvātā ēdienkarte, piemēram, karbonāde ar kauliņu glazūrā, kam dots nosaukums “Pārceltuve”, nav nejaušība, bet likumsakarība - tieši iepretim kafejnīcai, kur tagad ir tilts pār Daugavu, savulaik atradās pārceltuve, lai tirgotāji no Krustpils puses varētu nokļūt Jēkabštatē. Ēdienkartē atradīs arī tādus ēdienu piedāvājumus kā “Baltā krāce”, “Cimperlīgo dāmu vīna plate”, “Simtgades garša”, u.c.

Kūku pagasta Ditas Katinas zemnieku saimniecība "AVOTIŅI" dibināta 1992.gadā un tā pamatdarbības veids bija cukurbiešu audzēšana. Paralēli tam ZS “Avotiņi” Kūku pagastā izveidoja kafejnīcu “Murdiņš”, kurā strādāja pati īpašniece un vēl viens algots darbinieks.   ES ietekmē valdība lēma likvidēt visas Latvijas cukurfabrikas, kas ļoti stipri iedragāja arī zemnieku saimniecības attīstību. Tomēr ZS “Avotiņi” spēja mainīt darbības virzienu un attīstīt veiksmīgu uzņēmējdarbību ēdināšanas, mazumtirdzniecības un viesmīlības jomā. 

Konkursā “Gada uzņēmējs Zemgalē 2019” visas 22 reģionā ietilpstošās pašvaldības izraudzījušas vienu titula „Gada uzņēmējs Zemgalē 2019” cienīgu ieguvēju. Šādu atzinību var saņemt vidējo un mazo uzņēmumu īpašnieki, kuru uzņēmums reģistrēts vai veic saimniecisko darbību konkrētās pašvaldības teritorijā. Turklāt pretendentiem nedrīkst būt nodokļu vai nodevu parādu, kā arī pārkāpumu darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā. Pārējo kritēriju starpā minēta uzņēmuma darbības pozitīvā ietekme uz novada vai pilsētas, kā arī reģiona ekonomisko izaugsmi un sociālo problēmu risināšanu. Līdztekus tam pretendentam jāveicina videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešana, ar savu produkciju jābūt aktīvam vietējā vai ārzemju tirgus dalībniekam. Tāpat īpaši augstu tiek vērtēts radošums uzņēmumā, kā arī sabiedriskā aktivitāte. Ar ZPR un pašvaldību finansiālu atbalstu visi laureāti saņēma īpaši darinātu piemiņas zīmi, Atzinības rakstu un naudas balvu 500 eiro apmērā.

Foto: Krustpils novada pašvaldība/Justīne Iie

Atstājiet komentāru