2020.gada 13. jūlijs

Margarita, Margrieta

Nemaina lēmumu par ģimenes atbalsta centra "Saulstari" slēgšanu

Nemaina lēmumu par ģimenes atbalsta centra "Saulstari" slēgšanu

Labklājības ministrija (LM) nav grozījusi savu lēmumu attiecībā uz Salas novada pašvaldības aprūpes centra "Saulstari" darbības apturēšanu. LM jūnija sākumā "Saulstarus" izslēgusi no Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistra, un dome lēmumu pārsūdzējusi. Taču LM valsts sekretārs novembra vidū pieņēma lēmumu atstāt negrozītu iepriekšējo lēmumu, informēja ministrijas sabiedrisko attiecību speciālists Egils Zariņš.

Šīs nedēļas vidū lēmumu saņēmusi arī Salas novada pašvaldība. Pēc pašvaldības sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu speciālistes Jolantas Grandānes paustā, pašvaldība iepazīsies ar lēmuma pamatojumu un attiecīgi izvērtēs, vai to pārsūdzēt tiesā.

Jau ziņots, ka saistībā ar konstatētajiem pārkāpumiem LM vasaras sākumā apturēja "Saulstari" darbību.

Ministrija konstatējusi, ka "Saulstaros" ilgstoši, kopš 2017.gada, sociālā pakalpojuma sniegšanā nav iesaistīti speciālisti, kuriem ir iegūta atbilstoša izglītība, kas ir tiesīgi sniegt sociālā darba, sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumus. Turklāt nevienam no iestādē strādājošajiem nav uzlikts par pienākumu veikt sociāla darba speciālistu uzdevumus, līdz tiktu pieņemts darbā atbilstošs speciālists.

Pārbaudēs arī secināts, ka pakalpojumu sniegšanā iesaistīto atbalsta personu skaits ir nepietiekams, netiek nodrošināta vienmērīga un racionāla darba uzdevumu sadale. Arī atsevišķu darbinieku ikdienā sniegtais atbalsts bērniem amata aprakstā noteiktajās jomās un apmērā, kā arī iesaiste problēmjautājumu risināšanā nav dokumentāli izsekojams.

Ministrijā arī norādīja, ka "Saulstaros" vairākos gadījumos netiek ievērotas Bērnu tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos dokumentos minētās prasības attiecībā uz bērnu tiesību un interešu ievērošanu. Piemēram, vairāk nekā puse bērnu darba dienās mācās un dzīvo internātskolās, kas ir pretrunā ar ģimeniskai videi pietuvinātu koncepciju. Tāpat augstu risku rada savstarpējās vardarbības gadījumi, kad tiek apdraudēti gan bērni, gan arī personāls.

Pēc LM ziņotā, bērniem centrā netiek mērķtiecīgi plānotas aktivitātes sadzīves iemaņu apgūšanai, uzturēšanai atbilstoši bērnu individuālajām vajadzībām. Netiek plānota arī saturīga brīvā laika pavadīšana.

Savukārt Salas novada domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe (Salas novada vēlētāju apvienība "Vienoti mūsu novadam") apgalvoja, ka jau kopš laika, kad "Saulstarus" (toreiz bērnu namu "Līkumi") vadīja tagad krimināli apsūdzētais Juris Boķis, pret centru tiek izvērsta apzināta kampaņa. Pēc Sproģes teiktā, daudzi pārmetumi, kas iepriekš izskanējuši saistībā ar Boķa darbu, nav izrādījušies taisnība. Par meliem viņa sauca arī LM paziņojumu, ka "Saulstaros" nav sociālā darbinieka, jo šāds speciālists iestādē darbojoties.

Vasaras beigās novada dome, lai arī ministrijas lēmumu apstrīdējusi, lēma likvidēt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kas nodrošināti "Saulstaros".

Atstājiet komentāru