2020.gada 26. maijs

Eduards, Edvards, Varis

Līvānu novada dome teju visās skolās atļāvusi atvērt klases ar nepietiekamu skolēnu skaitu

Līvānu novada dome teju visās skolās atļāvusi atvērt klases ar nepietiekamu skolēnu skaitu

Ar domes lēmumu gandrīz visās Līvānu novada vispārējās izglītības iestādēs šajā mācību gadā darbojas klases, skolēnu skaits kurās ir mazāks par domes pašas noteikto. Vasarā dome apstiprinājusi noteikumus "Par izglītojamo skaitu Līvānu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības grupās, klasēs un interešu izglītības grupās". Tie nosaka, ka pamatizglītības programmas apguvei vienā klases komplektā pieļaujamais minimālais skolēnu skaits pilsētā ir 15, bet pagastus teritorijās - astoņi.

Noteikumos atrunāts arī, ka ar domes lēmumus iespējams darboties mazākām klasēm, neveidojot apvienotās klases. Savukārt apvienot vienā klasē drīkst ne vairāk kā divas klases.

Pirms jaunā mācību gada izveidojusies situācija, ka gandrīz visās novada vispārējās izglītības skolās, izņemot Jersikas pamatskolu, ir vismaz viena klase ar nepietiekamu skolēnu skaitu, un dome, ņemot vērā direktoru iesniegumus, atļāvusi tām darboties, "lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības programmas apguvi".

Domes sēdes protokols liecina, ka Rožupes pamatskolas pirmajā klasē ir septiņi skolēni, savukārt Līvānu 1.vidusskolā 15 skolēnu skaits nav sasniegts 2. un 3.klasē. Turklāt vidusskolai atļauts arī organizēt mācību procesu pirmsskolas grupā ar 13 izglītojamajiem, lai arī tajā jābūt vismaz 15 bērniem.

Skolēnu trūkst arī vienā no Līvānu 2.vidusskolas 7.klasēm un vairākās pirmsskolas grupās šajā skolā. Savukārt Rudzātu vidusskolas 2.klasē mācās septiņi skolēni, tikpat arī Jaunsilavas pamatskolas 4.klasē.

Komentāri (0-2/2)

  • Skolotāja
    15.09.2019 16:53
    Malači bērniņiem būs vieglāk mācīties!Ko nu priekš ,viena trūkstoša bērna klasi apvienos?SANDRA-NESKAITI svešus bērnus,ej labāk rakt kartupeļus,ir taču rudens!
  • Arča
    13.09.2019 16:11
    Nākuši pie prāta?

Atstājiet komentāru