2020.gada 18. februāris

Kintija, Kora

Krustpils novada mācību iestādes gatavas jaunajam mācību gadam (FOTO)

Arvien vairāk dabā jūtams rudens tuvums, kad koku lapas kļūst košākas, rīti vēsāki, bet vakari tumšāki. Tikpat strauji ir pietuvojies arī jaunais 2019./2020. mācību gads. 22. augustā Krustpils novada domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs kopā ar Krustpils novada pašvaldības izpilddirektoru Raimondu Spēku, novada deputātiem – Viju Stiebriņu, Dainu Kalvi, Krustpils novada pašvaldības pārstāvjiem un Jēkabpils novada izglītības pārvaldes vadītāja Anda Ķiploka, kā arī ar galveno speciālisti izglītības jautājumos Raineldu Muižnieci apmeklēja visas Krustpils novada pašvaldības izglītības iestādes, kur tikās ar katras izglītības iestādes vadību un pedagogiem.

Tikšanās laikā tika pārrunāts, kas paveikts vasarā, kā arī noskaidrots kādos projektos izglītības iestādes turpinās darboties vai uzsāks no jauna, pārbaudīts vai viss atbilst drošības noteikumiem un novērtēta kopumā izglītības iestāžu gatavība 2. septembrim. 

Skolēnu vasaras brīvlaikā skolās veikti dažādi darbi. Ir veikti gan kosmētiskie remonti, gan iegādāti jauni krēsli un galdi, āra trenažieri, ievietoti jauni logi un durvis, labiekārtota skolu apkārtne. Tāpat arī, kļūstot mūsdienīgākiem un sekojot jaunajām tehnoloģijām, paaugstinot mācību kvalitāti, iepirktas jaunas interaktīvās tāfeles.

Īpašu uzmanību šogad Jēkabpils novada pašvaldības izglītības pārvalde vērsa pirmsskolu gatavību jaunajam mācību gadam, jo no š.g. 1. septembra stājas spēkā jaunās pirmsskolas izglītības vadlīnijas, kas ir viens no trim saistošajiem vispārējās izglītības dokumentiem skolām un skolotājām. Akcents tika vērsts uz materiālo resursu nodrošinājumu, lai īstenotu jaunā mācību satura ieviešanu (datortehnika, apģērba žāvētāji u.c.) un pedagoģisko kadru izglītošanai ar pirmsskolas izglītības obligāto saturu. 

Kopumā Krustpils novada izglītības iestādēs jauno mācību gadu iesāka 534 izglītojamie, no tiem 62 skolēniem tas būs pirmais mācību gads. Savukārt pirmsskolā durvis vaļā vēra 137 audzēkņi.

Informāciju sagatavoja
Krustpils novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Justīne Iie

Atstājiet komentāru