2020.gada 18. februāris

Kintija, Kora

Jēkabpils novadā mazās darītavas nevarēs ražot alkoholu daudzdzīvokļu mājās un pašvaldības iestāžu ēkās

Jēkabpils novadā mazās darītavas nevarēs ražot alkoholu daudzdzīvokļu mājās un pašvaldības iestāžu ēkās

Šonedēļ, 29.augustā, Jēkabpils novada dome plāno apstiprināt saistošos noteikumus, kas paredz neizsniegt atļauju, ja alkohola darītava plānota daudzdzīvokļu mājā vai pašvaldības iestādes ēkā. Noteikumi "Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā" paredz, ka lēmumu par atļaujas izsniegšanu mazajām alkoholisko dzērienu darītavām Alkoholisko dzērienu aprites likuma izpratnē pieņem pašvaldības izpilddirektors.

Taču atļauju varēs arī neizsniegt, ja ražotājs nav iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus vai saražotās produkcijas apjoms pārsniedz normatīvajos aktos noteikto maksimālo apjomu kalendāra gadā. Tāpat atļauja netiks izsniegta, ja ražotājs atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas vai ražošanu plānots veikts vietā, kas nav pielāgota izmantošanas mērķim, piemēram, nav nodrošināta atbilstoša ūdensapgāde, ventilācija, kanalizācijas novadīšana, un tajā nav iespējams to tehniski nodrošināt atbilstoši sniegtajam būvvaldes atzinumam.

Atsevišķi noteikts arī, ka atļauju nevarēs saņemt, ja ražošanu plānots sākt vietā, kas atrodas izglītības, kultūras, sporta, ārstniecības iestāžu ēkās un teritorijā, ēkās, kurās atrodas valsts vai pašvaldību iestādes un to teritorijās, kā arī daudzdzīvokļu mājās. Negatīvs atzinums no pašvaldības būs arī gadījumā, ja alkoholisko dzērienu ražošanai norādītā vieta būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību aizsardzību, kā arī gadījumā ja nodokļu parādu un saistību ar pašvaldību summa pārsniegs 150 eiro.

Atļauja tiks izsniegta uz laiku, kas nav ilgāks kā pieci gadi.

Jēkabpils novada iedzīvotāji līdz 28.augusta pēcpusdienai aicināti iesniegt savus priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu juriskonsultam Gitai Ločai, sūtot e-pastu uz "gita.loca@jekabpilsnovads.lv".

Atstājiet komentāru