2020.gada 18. februāris

Kintija, Kora

Pļaviņu novada domes deputāta pilnvaras nolicis Andrejs Kačkāns

Pļaviņu novada domes deputāta pilnvaras nolicis Andrejs Kačkāns

Ceturtdien, 25. jūlijā, Pļaviņu novada domes sēdē pēc deputāta Andreja Kačkāna lūguma tika iekļauts un skatīts jautājums par deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa, pamatojoties uz viņa iesniegumu. Kačkāna iesniegums par deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa 25. jūlija domes sēdē tika izskatīts, Pļaviņu novada dome nolēma (lēmums Nr. 45, protokols Nr. 11) izbeigt A. Kačkāna Pļaviņu novada domes deputāta pilnvaras pirms termiņa. Lēmums stājās spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Pļaviņu novada vēlēšanu komisija likumā noteiktajā kārtībā trīs darba dienu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas bija sanākusi kopā, lai lemtu par nākamā kandidāta izvirzīšanu. Saskaņā ar 2017. gada pašvaldību vēlēšanu rezultātiem “Vidzemes partijas” sarakstā pēc jau ievēlētajiem domes deputātiem lielāko balsu skaitu saņēmusi deputāta amata kandidāte Vija Miķelsone, pēc viņas - Modrīte Bičevska.

Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 43. panta pirmā daļa nosaka, ja ievēlētais domes deputāts atteicies vai citu iemeslu dēļ zaudējis vai nolicis savu mandātu, viņa vietā stājas nākamais kandidāts no tā paša kandidātu saraksta, no kura bija ievēlēts iepriekšējais deputāts. Tā kā Vija Miķelsone no deputāta amata atteikusies, pamatojoties uz 2019. gada 5. augusta Pļaviņu novada vēlēšanu komisijas lēmumu (lēmums Nr. 1, protokols Nr. 4), pildīt deputāta pienākumus uzaicināta deputāta kandidāte Modrīte Bičevska.

2019. gada 6. augustā Pļaviņu novada domē saņemta Modrītes Bičevskas piekrišana veikt deputāta pienākumus.

22. augustā Pļaviņu novada Ārkārtas domes sēdē tika apstiprinātas Modrītes Bičevskas Pļaviņu novada domes deputāta pilnvaras (ar 2019. gada 29. augustu), tāpat deputāte tika ievēlēta Finanšu un teritoriālās attīstības komitejas sastāvā. Lēmums stājās spēkā ar pieņemšanas brīdi.


Santa Vucāne,
Pļaviņu novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste

Komentāri (0-1/1)

  • Hmmm...
    25.08.2019 13:04
    Ļoti prātīgs skatiens...

Atstājiet komentāru