2021.gada 13. maijs

Ira, Iraīda, Irēna, Irina

Vidi degradējošām un sagruvušām ēkām Aknīstes novadā piemēros trīs proncentu NĪN likmi

Vidi degradējošām un sagruvušām ēkām Aknīstes novadā piemēros trīs proncentu NĪN likmi

No 1.septembra vidi degradējošām un sagruvušām ēkām Aknīstes novadā tiks piemērota paaugstināta 3% nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) likme, lēmusi novada dome.

Jaunie saistošie noteikumi “Par kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves

Aknīstes novadā pieņemti, lai veicinātu vides sakārtošanu. Tie paredz vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju apliekšanu ar NĪN likmi 3% apmērā no lielākās, būvei piekritīgās zemes vai būves kadastrālās vērtības.

Par sagruvušu būvi tiks uzskatīta ēka vai būve, kas cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā, īpašnieka, valdītāja vai lietotāja darbības vai bezdarbības dēļ tai ir daļēji vai pilnīgi sagrautas nesošās konstrukcijas, tā nav izmantojama un atjaunojama iepriekš paredzētajai funkcijai.

Vidi degradējoša būve ir tāda, kas cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā, taču atjaunojama iepriekš paredzētajai funkcijai ēka. Tāpat pie šādām būvēm attiecināmas ēkas, ka negatīvi ietekmē novada ainavu, kā arī tās, kas pamestas būvniecības stadijā ilgāk par gadu.

Savukārt par cilvēku drošību apdraudošu ēku tiek uzskatīta tāda, kurai trūkst nosedzošu konstrukciju vai ir atklātas ailas, tajā ir nedrošas konstrukcijas, kas var nokrist, apgāzties vai iebrukt, tādējādi radot apdraudējumu cilvēku dzīvībai un veselībai.

Pašvaldībā pašlaik nav aplēsts, kā jaunie noteikumi ietekmēs budžeta ieņēmumus.

Komentāri (0-1/1)

  • ainava
    05.08.2019 13:47
    Un kā ar pašvaldībai pašai piederošām šādām ēkām ?

Atstājiet komentāru