2020.gada 4. aprīlis

Ārvalda, Ārvalds, Herta, Valda

Preiļos meklē variantus autoostas ēkas izmantošanai

Preiļos meklē variantus autoostas ēkas izmantošanai

Izstrādājot detālplānojumu Preiļu centram, tiks meklēti varianti arī autoostas ēkas izmantošanai,  informē Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja Elita Jermolajeva. Viņa atgādināja, ka 2018.gadā veikta aptauja par Preiļu centra vizuālo izskatu un attīstību, kurā svarīgs un īpaši apspriests jautājums bija arī par esošo autoostas ēku. Vairākums aptaujāto - 79% - pauda vēlmi autoostas ēkas demontēšanai, taču daļa komentāru pašvaldībai likusi arī aizdomāties par ēkas turpmāko iespējamo izmantošanu.

Tāpēc dome pasūtīja 1963.gadā uzbūvētās ēkas izpēti, un ir saņemts SIA "Rēzeknes nams" tehniskās apsekošanas atzinums par autoostas ēkas konstrukciju stāvokli. Veikta esošo ēkas pamatu apsekošana, grunts pamatnes pārbaude, un secināts, ka pamati kopumā ir apmierinošā stāvoklī bez deformāciju pazīmēm. Plaisas pamatos nav konstatētas - pamatnes vidējais normatīvais kalpošanas laiks 150 gadi. Secināts arī, ka esošo pamatu stiprība, drošība un stabilitāte atbilst likuma prasībām. Speciālisti uzskata, ka ir iespēja veikt otrā stāva izbūvi, un nesošās sienas ir spējīgas uzņemt papildu slodzi bez pastiprināšanas, ja virsbūvei tiks izmantoti vieglbetona bloki vai citi analoģiski materiāli. Ēkai ir konstatēti dažādi bojājumi, bet neesot tādu defektu, kas bīstami pazeminātu atsevišķu konstrukciju mehānisko stiprību.

Rekomendācijās sniegti ieteikumi ēkas turpmākajai izmantošanai, tai skaitā būtu jāierobežo teritorija zem pārseguma izvirzījuma, kur bojāta betona aizsargkārta. Pašvaldība šīs problēmas risināšanai jau paredzējusi līdzekļus budžetā, un domes speciālisti strādā pie iespējamajiem risinājumiem.

Jermolajeva uzsvēra, ka svarīgākais secinājums pēc izpētes ir, ka autoostas esošās ēkas pārbūve ir ekonomiski izdevīgāka par jaunas ēkas būvniecību.

Pašvaldībā ir noslēdzies iepirkums par detālplānojuma izstrādi pilsētas centra teritorijai, un šis darbs tiks sākts pēc lēmuma pieņemšanas par pakalpojuma veicēju. Detālplānojumā paredzēts izstrādāt arī autoostas ēkas turpmākās izmantošanas variantus, balstoties uz saņemto atzinumu, bet detālplānojuma sabiedriskajā apspriešanā interesenti varēs piedalīties un izteikt savus priekšlikumus.

Autoostas ēkai nav valsts kultūras aizsargājamā pieminekļa statuss, taču tas ir pilsētas kultūrvēsturisks objekts. Pēc pašvaldības speciālistu domām, ēku varētu renovēt, modernizēt un atstāt kā Preiļu vēstures liecību.

Atstājiet komentāru