2019.gada 24. aprīlis

Nameda, Ritvaldis, Visvaldis

Jēkabpils novadā izskanējis amatierteātru sarīkojums "Kaimiņu būšana"

Sestdien, 19. janvārī Rubenes kultūras namā pulcējās amatierteātri no novada kultūras iestādēm un draugi uz kopīgu sarīkojumu - teātru saspēli “Kaimiņu būšana”. Šāds pasākums Rubeņos notika otro gadu un ir atzinīgi novērtēts kā no dalībnieku, tā no apmeklētāju puses.

Ar sveicienu jaunajam - cūkas gadam - pasākumu atklāja Rubenes kultūras nama teātra pulciņš “Dadzīši”.

Tika izrādīti teātru iestudējumi:
“Laimes lāci meklējot” pēc A.Upīša stāsta “Sūnu Ciema zēni” motīviem (Zasas KN amatierteātris, režisore Solvita Audzīte),
“Šķīstības solījums”, K.Štrāle-Dreika (Preiļu novada KC amatierteātris, režisore Aija Bitinas),
“Nedienas Apiņos”, V.Lode (Leimaņu TN amatierteātris, režisors Gints Audzītis),
“Dārgais pirkums”, Danskovīte (Rubenes KN amatierteātris “ Kumode”, režisore Ilona Kantāne).

Paldies visiem dalībniekiem un teātru režisoriem par ieguldīto darbu! Veiksmīgu, radošu un darbīgu Jauno gadu!

Inta Tomāne, Rubenes KN vadītāja, pasākuma organizatore
K.Sēļa foto

Atstājiet komentāru