2024.gada 23. maijs

Leokādija, Leontīne, Ligija, Lonija

Izstrādā dabas aizsardzības plānu Silabebru ezeram

Izstrādā dabas aizsardzības plānu Silabebru ezeram

silabebri1Kopš pavasara Krustpils novada pašvaldība kā viens no partneriem realizē projektu „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju Zemgalē un Ziemeļlietuvā apsaimniekošanas uzlabošana, radot ilgtspējīgu pamatu dabas teritoriju saudzīgai apsaimniekošanai un dabas vērtību saglabāšanai", kurš tiek ieviests ar Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.- 2013.gadam atbalstu.

Atstājiet komentāru